Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Papua Nya Guinea

 1. 600 öar: Papua Nya Guinea är en stor ögrupp som består av ca 600 öar och omfattar den östra delen av Nya Guinea. Öarnas totala yta är 462 840 km2
 2. Självförsörjande samhälle: De allra flesta (90-95 %) av befolkningen i Papua Nya Guinea lever självförsörjande och de flesta klarar sig genom fiske, jakt, jordbruk och boskapsskötsel. Mentaliteten är ganska avslappnad och det finns ingen brådska och stress utan huvudsaken är att allt blir gjort förr eller senare. Landet är för närvarande mycket fattigt och brottsligheten är ett att de växande problemen
 3. Folkgrupper: Papua Nya Guinea är en av de mest heterogena nationerna i världen och är hemlandet för hundratals inhemska människogrupper som har etniskt olika bakgrunder. De flesta av dessa grupper kommer från gruppen papuaner vars förfäder anlände till New Guinea för flera tusen år sedan. Många av dessa grupper har fortfarande mycket lite kontakt med omvärlden och några av dem har även de mest välbevarade folkliga traditionerna som de fortsätter att följa ofta
 4. Namn: Papua Nya Guinea är en av de mest heterogena nationerna i världen och är hemlandet för hundratals inhemska människogrupper som har etniskt olika bakgrunder. De flesta av dessa grupper kommer från gruppen papuaner vars förfäder anlände till New Guinea för flera tusen år sedan. Många av dessa grupper har fortfarande mycket lite kontakt med omvärlden och några av dem har även de mest välbevarade folkliga traditionerna som de fortsätter att följa ofta
 5. Huvudjägare och kannibaler: I praktiken så finns det inga huvudjägare och kannibaler längre men de fanns tidigare på många av öarna i Papua Nya Guinea som en del av de vanliga. Ett exempel på detta var år 1901 då missionären Harry Moore Dauncey hittade 10 000 skallar i ett långhus på ön Goaribari. Harry bodde i Papua Nya Guinea i mer än 40 år och hans fynd finns nu att beskåda på ett museum i Plymouth, Storbritannien
 6. Katastrofer: Papua Nya Guinea ligger i den så kallade "farozonen" eftersom det är ett bälte av vulkaner som ligger längs de asiatiska och amerikanska Stillahavskusten. Cirka 80 % av alla världens vulkaner och jordbävningar inträffar i farozonen och Papua Nya Guinea löper därför risk att drabbas av dessa. Dessutom påverkas öar ibland av tsunamis som även kan framkalla jordbävningar
 7. Väder och Klimat: Papua Nya Guinea har en måttlig tropiskt klimat vilket är enbart torrperioder och regnperioder. Under regnsäsongen så är det stora mängder nederbörd och väderomslagen är generellt mycket oförutsägbar. Papua Nya Guineas extrema geografiska variationer innebär att landets olika områden upplever förändringar i regnperioder och torrperioder under olika tider på året. Temperaturerna kan vara så kalla som 14 grader på höglandet och upp till 36 grader på den norra kusten. Havstemperaturen håller sig mellan 26 och 31 grader året runt
 8. Språk: Engelska, Tok Pisin och Hiri Motu är de tre officiella språken. De två sistnämnda anses vara nationella språk där engelska anses vara den mest officiella av de tre. Tok Pisin och Hiri Motu är också känd som "pidginspråk" - det vill säga förenklat språk som har utvecklats som ett kommunikationsmedel mellan folkgrupperna som inte delar ett gemensamt språk. Dessutom talas 836 lokala språk och de som talar dessa är mindre än 1 000 personer
 9. Upptäckt: Nya Guinea upptäcktes av spanska och portugisiska upptäcktsresande under 1600-talet men öarna var nästan okänd i Europa fram till under 1900-talet när tyskarna koloniserades i norr och de brittiska i söder. Den brittiska delen överläts dock till examinerade Australien 1905 och heter här "Territory of Papua". Under det första världskriget så tog Australien det tyska partiet av Nya Guinea och sedan var hela området var under Australian/brittisk kontroll
 10. Modern historia: Under kampanjen i Nya Guinea år 1942 -1945 attackerade Japan Nya Guinea vilket resulterade i cirka 216 000 japaner, amerikaner och australier omkom. Efter andra världskriget var öarna omdöpt till "Territory of Papua New Guinea" men kallades bara "Papua Nya Guinea" i folkmun. Den 16 september 1975 så blev Papua Nya Guinea på ett fredligt sätt självständigt från Australien och det finns än idag starka band mellan de två nationerna idag (Australien är det land som hjälper Papua Nya Guinea mest)


Fakta: Papua Nya Guinea ligger i ett område med många aktiva vulkaner

 

Attribution: Russavia + tarotastic + rapidtravelchai – Flickr.com

 

Papua Nya Guinea ligger i den så kallade ”farosonen” där ungefär fyra femtedelar av världens vulkanutbrott inträffar. Här är vulkanen Tavurvur vid staden Rabaul på ön New Britain som är en del av Papua Nya Guinea

Geografiske fakta

 • Placering: Oceanien. En ögrupp inklusive den östra halvan av Nya Guinea. Mellan Korallhavet och södra Stilla havet. Öster om Indonesien
 • Markgränser: Indonesien (820 km)
 • Kustlinje: 5 152 km
 • Klimat: Tropiskt. Nordvästra monsunen (december-mars), sydöstlig monsunen (maj-oktober). Små säsongsvariationer temperatur
 • Landskap: Primära berg och bergsfötter med låglandslätter vid kusterna
 • Lägsta punkt: 0 m (Stilla havet)
 • Högsta punkt: 4 509 m (Mount Wilhelm)
 • Naturliga resurser: Guld, koppar, silver, naturgas, timmer, olja och fisk
 • Största staden: 16,2 %
 • Huvudstad: Port Moresby
 • Total areal (km2): 462.840,00 (2020)
 • Landområden (km2): 462.122,30 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 415,40 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 11.900,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 2,63 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 79,18 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 179,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,79 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,03 (2021)
 • Befolkning i största stad: 9.949.437,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 39,90 (2009)
 • Befolkning, totalt: 0,90 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 35,50 (2010)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 2,62 (2011)
 • Etniska grupper: Melanesier, papuaner, negritos mikronesier och polynesier
 • Språk: Engelska, Tok Pisin och Hiri Motu är de tre officiella språken. Dessutom talas 836 lokala språk varav de flesta talas av färre än 1 000 personer
 • Religioner: 27 % romerska katoliker, 69,4 % protestanter (19,5 % evangelisk lutherska, 11,5 % United Church, 10 % sjundedagsadventist, 8,6 % pingstväckelsen, 5,2 % Evangeliska alliansen, 3,2 % anglikaner, 2,5 % baptist och 8,9 % andra protestanter), 0,3 % baha'i, 3,3 % lokala föreställningar och andra
 • Nettoinvandring: 10.695,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 27,07 (2012)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 26,00 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 13,46 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 6,40 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 63,40 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 65,79 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 6,00 (2016)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 12,60 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 174,21 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 267,83 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 1,60 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 35,20 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 1,90 (2009)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 11,21 (2017)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 1,39 (2018)
 • Arbetsstyrka, totalt: 68,80 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 47,92 (2010)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 3.072.798,00 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 86,54 (2021)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 39,30 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 25,20 (2019)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 12,10 (2018)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 61,60 (2010)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 4,02 (1990)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 0,80 (2019)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 39.000,00 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 49,42 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 3,61 (2010)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 2,86 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,27 (2020)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,07 (2019)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,45 (2019)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 170.889,08 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1,90 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 92.000,00 (2002)
 • Internationell turism, antal avgngar: 45,58 (2010)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1,90 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 115,99 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 31,00 (2009)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 4,30 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 21,53 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 390.986,00 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 170,84 (2021)

Papua Nya Guinea's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,28 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 59,77 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 26.594.305.745,55 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 0,30 (2021)
 • BNI (US$): 2.672,95 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 40.196.117.944,81 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 25.499.665.355,68 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 6,42 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 4,48 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 33,05 (2020)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 170,84 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 108,21 (2020)
 • Varuexport (US$): 1,69 (2020)
 • Varuimport (US$): 401.897.022,81 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 11,03 (2012)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 101,70 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 5.528.708.618,01 (2004)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,50 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 3,23 (2004)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 30,42 (2004)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 7,72 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 103,11 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 4.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 10.433.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 3.024.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 6,42 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 7.881.157.308,53 (2020)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,38 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 88.724.208,08 (2021)
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022