Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Armenien

 1. Namn: Armenien har fått sitt namn från den antika persiska Behistuninskriften (år 515 f.Kr.), där ordet "Armina" finns. Den armeniska kallades Armenien "Hayk"
 2. Antal armenier: Det finns 8-10 armenier i världen. Största delen av armenierna bor i utlandet och de flesta bor i Ryssland (beräknat till 1,5 - 2,9 miljoner) och i USA (beräknat till 0,5 miljoner - 1,5 miljoner)
 3. Yerevan: Huvudstaden i Armenien heter Yerevan och kallades ursprungligen för Erebuni och har varit bebodd i över 2700 år vilket gör den till en av världens äldsta städer (förutom städer som Jerusalem och Damaskus)
 4. Storhetstiden: Armeniens storhetstid var under åren 95-55 f.Kr. under Tigrane den store. Då sträckte sig det armeniska riket från Kaspiska havet till Medelhavet som omfattar Georgien, Azerbajdzjan, Libanon och Syrien och delar av Turkiet, Iran och Irak
 5. Storhetstiden: Armenien var det första landet som officiellt konverterade till kristendomen. Även om vissa hävdar att det skedde år 301 e.Kr. så finns det idag en enighet om att året var 314 e.Kr. Båda dessa årtal är i alla fall innan är 391 e.Kr. då det romerska riket blev officiellt kristet
 6. Bibeln: Armeniska var det åttonde språket som bibeln - helt eller delvis - blev skrivet på. Den armeniska översättning av Bibeln från 433 e.Kr. betraktas som en av de främsta i världen
 7. Gotiska kyrkor: Armenierna byggde kyrkor i gotisk stil ett århundrade innan de första liknande kyrkorna byggdes i Europa
 8. Utländska härskare: Armenien har genom tiderna erövrats av greker, romare, perser, bysantiner, mongoler, araber, ottomaner, turkar och ryssar
 9. Folkmord: Den mest brutala härskaren i Armenien var de turkiska osmanerna som från slutet av 1800-talet upprepade gånger dödade armenier. Året 1915 deporterade osmanerna det armeniska folket till öknar i Syrien och det dåvarande Mesopotamien (nuvarande Irak). Mellan 600000 och 1,5 miljoner armenier dog av svält. Tillsammans med Hererofolket i Sydafrika är armenier det enda folket som har drabbats av folkmordet under 20-talet
 10. Kända armenier: Kända armenier inkluderar: Garry Kasparov (schackspelare), Kirk Kerkorian (affärsman bland annat delägare i Chrysler), Jack Kevorkian (patolog) och sångare Cher och Charles Aznavour


Folkmord

Folkedrabet i Armenien var värst under åren 1915 - 1918

Attribution: Project SAVE – Wikipedia.org

 

Folkmordet i Armenien var mest omfattande under åren 1915 – 1918, de sista 1 – 1,5 miljoner armenier dödades av de turkiska osmanerna. Här ses en grupp av armenier som fördes till ett fängelse i Mezireh (Kharpert, Armenien) av osmanska soldater

Geografiske fakta

 • Placering: Sydvästra delen av Asien. Mellan Turkiet (i väst) och Azerbajdzjan (i öst)
 • Markgränser: Azerbajdzjan (566 km), Nachitjevan [gränsen till Azerbajdzjans] (221 km), Georgien (164 km), Iran (35 km) och Turkiet (268 km)
 • Kustlinje: 0 km (indlansstat)
 • Klimat: Kontinentalt höglandet. Varma somrar och kalla vintrar
 • Landskap: Högland med berg. Få skogsmarker. Snabbt rinnande floder. God jordbruksmark i Arasfloddalen
 • Lägsta punkt: 400 m (Debedfloden)
 • Högsta punkt: 4 090 m (Aragats Lerrnagagat)
 • Naturliga resurser: Små fyndigheter av guld, koppar, molybden, zink och bauxit
 • Största staden: Yerevan
 • Huvudstad: Yerevan
 • Total areal (km2): n/a
 • Landområden (km2): 29.740,00 (2020)
 • Tätortsområden (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): 16.760,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 58,87 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 11,54 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 74,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,09 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 104,08 (2020)
 • Befolkning i största stad: 1.089.181,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 0,17 (2021)
 • Befolkning, totalt: 2.968.128,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 63,43 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 0,35 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 36,57 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,16 (2021)
 • Etniska grupper: 97,9 % armenier, 1,3 % yezidi (kurder), 0,5 % ryssar, övriga 0,3 %
 • Språk: Armeniska är det officiella språket, som 97,7% talar. Andra språk: Yezidi (1%) och Ryska (0,9%)
 • Religioner: 94,7 % armenisk-ortodoxa (armeniska apostoliska) 4 % övriga kristna, 1,3 % Yezidi
 • Nettoinvandring: -24.989,00 (2017)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,76 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 13,28 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 3,60 (2016)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 9,80 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 78,65 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 71,45 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 75,22 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 20,00 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 64,22 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 170,25 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 1,30 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 9,70 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 66,03 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 21,50 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 4,40 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 12,18 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.220.481,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 34,04 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 67,61 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 27,00 (2020)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 10,70 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 91,24 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 23,95 (2020)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 23,84 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 99,79 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 29.418.598.793,51 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.961,61 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 76,51 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 117,74 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 25,50 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 5,55 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,90 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 5.700,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 2,86 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 775.920,15 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 685,66 (2017)
 • Internationell turism, antal ankomster: 375.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 346.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 685,66 (2017)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 55,00 (2017)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 4,20 (2015)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 5,60 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 4,37 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 4,40 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 140,13 (2021)

Armenien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 8,24 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 74,49 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 13.861.183.873,59 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 5,70 (2021)
 • BNI (US$): 4.670,01 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 43.424.437.526,12 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 13.469.245.077,12 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 5,67 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 7,18 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 26,93 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 140,13 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 35,64 (2020)
 • Varuexport (US$): 11,34 (2021)
 • Varuimport (US$): 1.571.360.343,01 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 30,73 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 17,37 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 85,78 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 4,36 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 16,33 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 11,76 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 101,34 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 49.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 3.023.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 5.357.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 5,67 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 3.732.913.035,71 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 4,86 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 633.960.400,12 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022