Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Oman

 1. Khanjar: Khanjar är en traditionell omansk dolk som alla män bär i bältet vid officiella evenemang och festliga tillfällen. Khanjardolks dekorationen varierar kraftigt och är en symbol för människans ursprung, manlighet och mod. Dolken är också en del av den Omanska flagga
 2. Kunnighet: 87 % av befolkningen i Oman kan läsa och skriva
 3. Nationaldagen: Den 18 november så firas nationaldagen i Oman. Den har firats sedan i början av den nuvarande sultanen Qaboos bin Said regim år 1970. Den sammanfaller på samma dag som sultanens födelsedag
 4. Omana: Yalainous som levde under åren 23-79 e.Kr. var en av de första romerska historiker som nämns Oman (då kallades Omana)
 5. Portugisisk styre: Oman var under portugisisk styre under åren 1507-1650 Osmanerna erövrade huvudstaden dock två gånger under denna period. Förutom en kort persisk invasionen i slutet 1740-talet har Oman varit självstyrande sedan år 1650
 6. Sultaner: Oman är ett av världens få sultanat – dvs. ett land där statschefen är en islamisk monark som härskar enligt Sharia. Andra exempel på sultanstater är t.ex. Brunei och även några av Malaysias stater
 7. Sultan Qaboos: Nuvarande sultan, Qaboos bin Said Al Said, tog över tronen efter en fredlig avlägsnande av sin far, Said bin Taimur år 1970 då hade hennes far varit sultan sedan år 1932
 8. Rökelse: Även Omans ekonomi i dag beror till stor del på deras oljeindustri men så har inte alltid varit fallet; i tusentals år så har rökelse varit en av de viktigaste råvaror och senare blev Oman även känd för sin uppfödning av kapplöpningshästar (ras "renrasiga araber")
 9. Ekonomi: Medan Oman har begränsade oljereserver så har sultanen gjort olika åtgärder för att förhindra en ekonomisk kris när olja en dag tar slut. Dessa åtgärder är bland annat investeringar inom industri, jordbruk och fiske - men dessa områden är lägre än 1 % av landets export. Dessutom görs insatser inom turismen för framtiden
 10. Anställda: Arbetsstyrkan i Oman består av cirka 968 800 personer varav cirka 60 % är utlänningar. Denna del av arbetskraften skickar ca $ 30 miljarder dollar till sina hemländer i Asien och Afrika men ungefär hälften av dem tjänar mindre än 400 dollar varje månad. Den största gruppen av utländska arbetstagare i Oman är indier


I Oman är främst öken slätter, berg och hav

 

Attribution: loufi + isapisa + keithusc – Flickr.com

 

Omans landskaps kännetecknas särskilt av torra ökenslätter i mitten av landet, en lång kust och berg i norr och söder

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. Gränsar till Arabiska havet, Gulf of Oman, Persiska viken, Jemen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (UAE)
 • Markgränser: Saudiarabien (676 km), Förenade Arabemiraten (410 km) och Jemen (288 km)
 • Kustlinje: 2 092 km
 • Klimat: Torr öken. Varmt och fuktigt vid kusten; varmt och torrt i det inre. I maj till september finns är tungt monsun i sydvästra delen av landet
 • Landskap: Central-öken med berg i norr och söder
 • Lägsta punkt: 0 m (Arabiska havet)
 • Högsta punkt: 2 980 m (Jabal Shams)
 • Naturliga resurser: Olja, koppar, asbest, marmor, bryozokalksten, krom, gips, naturgas och fisk
 • Största staden: Muscat
 • Huvudstad: Muscat
 • Total areal (km2): n/a
 • Landområden (km2): n/a
 • Tätortsområden (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): n/a
 • Jorbruksareal (% av total areal): n/a
 • Skogsområde (% av landarean): n/a
 • Växtarter (högre), hotade: n/a
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): n/a
 • Etniska grupper: Araber, baloucher, indier, pakistanier, lankeser och Bangladeshier
 • Språk: Arabiska är officiellt språk. Dessutom talar de engelska, baloucher, urdu och indiska dialekter
 • Religioner: 75 % ibadimuslimer, 25 % övriga (inklusive sunni, shia och hinduer)
 • Nettoinvandring: n/a

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): n/a
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): n/a
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): n/a
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): n/a
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): n/a
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): n/a
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): n/a
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): n/a
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): n/a

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: n/a
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: n/a
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Arbetsstyrka, totalt: n/a
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): n/a
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): n/a
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): n/a
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): n/a
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): n/a

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): n/a
 • Elförbrukning (kWh per invånare): n/a
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): n/a
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): n/a
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): n/a
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Nya verksamheter (antal registreringar): n/a
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): n/a
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: n/a
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): n/a
 • Internationell turism, antal ankomster: n/a
 • Internationell turism, antal avgngar: n/a
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): n/a
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): n/a

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): n/a
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): n/a
 • Läkare (per 1 000 invånare): n/a
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): n/a

Oman's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-tillväxt (årlig %): n/a
 • BNP per invånare (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-tillväxt (årlig %): n/a
 • Bruttobesparing (% av BNP): n/a

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): n/a
 • Utlåningsränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): n/a
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): n/a

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): n/a
 • Varuimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): n/a
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): n/a
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): n/a
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): n/a
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri, värdetillväxt (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: n/a
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): n/a
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): n/a
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022