Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Kosovo

 1. Självständighet: Kosovo är en del av det forna Jugoslavien och blev ett självständigt land sedan regeringen förklarat sig självständigt från Serbien 17 februari 2008
 2. Internationella positioner: År 1990 så förklarade Kosovo sig själv för första gången självständigt. Albanien var det enda landet som godkände detta. År 2008 så godtog även USA och flera europeiska länder Kosovos självständighet medan Serbien, Ryssland och några andra länder fördömde uttalandet och ansåg det vara olagligt
 3. Befolkningssammansättning: Av Kosovos 90 % som är cirka 2 miljoner invånare så är människor albaner som i första hand muslimer. Resterande 8 % är kristna (Serbisk-ortodoxa) serber som bor i norra Kosovo nära den serbiska gränsen. De återstående 2 % är en blandning av övriga människor från något annat område
 4. Tidig historia: Under antiken så var Kosovos befolkning från olika etniska grupper som tenderade att sluta upp med andra lokala grupper. Under år 160 f.Kr. erövrades området av romarna. Från 400-talet e.Kr. så är det lite oklart vad som hände i området men runt om 850 e.Kr. tas Kosovo upp av första bulgariska riket. Härefter så härskar bulgarerna omväxlande med serberna i området fram till slutet av 1200-talet då serberna definitivt erövrade området
 5. Slaget vid Trastfältet: Den kända "Slaget vid Trastfältet" år 1389 ägde rum i Kosovo. Trots striden deltog flera olika nationer men det var främst serber som slogs mot turkarna (osmanerna). Båda sidor hade troligen förstärkts av albaner och kosovoalbaner. Striden nämns idag ofta som den serbiska identitetens vaggan
 6. År 1455-1912: Under åren 1455-1912 var Kosovo en del av det osmanska riket. År 1912 under det första Balkankriget så förlorade osmanerna Kosovo till serberna
 7. Första världskriget: Under vintern 1915-1916 under det första världskriget så förlorade serberna Kosovo till Bulgarien och Österrike till Ungern. År 1918 så blev Kosovo en del av Jugoslaviens kungarike. År 1922 så delas Kosovo upp i tre områden och år 1929 återförs Kosovo till kungariket Jugoslavien
 8. Andra världskriget: Under andra världskriget så kontrollerades Kosovo av Albanien som var kontrollerat av Italien. Provinsen Kosovo började ta sin nuvarande form år 1945
 9. År 1945-2008: Perioden år 1945-1990 präglades av spänningar mellan etniska grupper och där av nationalismen. I slutet av 1990 startade kosovokriget som blev uppgjort mellan Jugoslavien å ena sidan av kosovoalbaner med stöd från Nato på den andra. Kriget slutade i juni 1999 då Serbien gav upp. Samma år kom Kosovo under FN: s administration. Åren fram till att Kosovo blev helt självständigt (år 2008) var i allmänt präglat av förändring, politisk oro och några sammandrabbningar mellan serber och albaner
 10. Nutid: 1990-talets olämplig ekonomisk politik, internationella sanktioner, begränsad tillgång till handel och finans samt etniska konflikter är alla faktorer som har bidragit till att göra Kosovo till ett av de fattigaste länderna i dagens Europa


Kosovos landskab er præget af, at landet er en gammel flodbund med omgivet af bjerge

 

Attrbution: vegamaster + gardnergp – Flickr.com

 

Landskapet i Kosovo präglas av berg och landet ligger på en gammal havsbotten

Geografiske fakta

 • Placering: Sydöstra delen av Europa, mellan Serbien och Makedonien
 • Markgränser: Albanien (112 km), Makedonien (159 km), Montenegro (79 km) och Serbien (352 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Relativt kalla vintrar med mycket snö. Varm och torr sommar och höstar. Influenserna från bergen och Medelhavet (Adriatiska havet) skapar lokala förändringar i klimatet. Maximal nederbörden sker under perioderna oktober till december
 • Landskap: Enkel flodflöde 400-700 m över havet och omgiven av höga bergskedjor med höjder upp till 2 500 m
 • Lägsta punkt: 297 m (Drini i Bardhe/Beli Drim)
 • Högsta punkt: 2 656 m (Gjeravica/Deravica)
 • Naturliga resurser: Nickel, bly, zink, magnesium, brunkol, kaolin, krom och bauxit
 • Största staden: Pristina
 • Huvudstad: Pristina
 • Total areal (km2): n/a
 • Landområden (km2): n/a
 • Tätortsområden (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): n/a
 • Jorbruksareal (% av total areal): n/a
 • Skogsområde (% av landarean): n/a
 • Växtarter (högre), hotade: n/a
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): n/a
 • Etniska grupper: 92 % albaner, 8 % övriga (serber, bosnier, romer, turkar, egyptier, gorani, ashkali)
 • Språk: Albanska och serbiska är de officiella språken. Det talas även både bosniska, turkiska och rumänska men det är minoriteter i landet
 • Religioner: Muslimer, serbiska ortodoxa och romersk-katolska
 • Nettoinvandring: n/a

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 24,60 (2017)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 8,00 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): n/a
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 2.818,34 (2014)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): n/a
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): n/a
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): n/a
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): n/a
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): n/a
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): n/a

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 68,60 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 71,09 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Arbetsstyrka, totalt: 17,60 (2015)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 0,90 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 1.806.279,00 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 33,41 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): n/a
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): n/a

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 43,11 (2020)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1,95 (2020)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 32,30 (2010)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): n/a
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): n/a
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 18.467.015.397,13 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): n/a
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): n/a
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: n/a
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 25,46 (2020)
 • Internationell turism, antal ankomster: 4,72 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 5.768,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 25,46 (2020)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 48,85 (2020)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 73,70 (2020)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): n/a
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): n/a
 • Läkare (per 1 000 invånare): n/a
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 122,27 (2021)

Kosovo's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 9.007.159.195,74 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 9,13 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 4.986,58 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 22.977.645.490,07 (2021)
 • BNI (US$): 9.211.831.933,77 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 8,90 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 26,86 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 1,31 (2018)
 • Utlåningsränta (%): 6,65 (2018)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 3,35 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 122,27 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): 78.965.006,27 (2020)
 • Varuimport (US$): 303,88 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 3,80 (2017)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 89,44 (2018)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 14,03 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,35 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 26,62 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 2.397.729.509,17 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 1.030.369.230,77 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 1,06 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 15,40 (2020)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 103,52 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 1,31 (2018)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 5,60 (2019)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022