Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Belgien

 1. Öl: Det bryggs över 800 olika sorters öl i Belgien. En genomsnittlig belgier dricker ca 150 liter öl varje år. Världens första öl skola öppnades år 1999 i Herk-de-Stad, Belgien
 2. Öl: Belgien är ett av de få länder i världen där utbildning är obligatorisk fram till 18 års ålder
 3. Choklad: Belgien producerar 220 000 ton choklad per år vilket motsvarar ca 22 kg per hushåll. Den världsberömda "pralinen" uppfanns av den schweiziske Jean Neuhaus i Bryssel år 1912. Flygplatsen i Bryssel är den plats i världen som säljer mest choklad (800 ton per år)
 4. BMI: Body Mass Index uppfanns mellan år 1830 och 1850 av den belgiska vetenskapsmannen Adolphe Quetelet och används än idag för att ange en persons idealvikt
 5. Saxofonen: Saxofonen uppfanns år 1846 av den belgiska Adolphe Sax som var instrumentbyggare (som också gav sitt namn till instrumentet)
 6. Tintin: Serietidningskaraktären Tintin skapades av den belgiska konstnären Hergé (vars riktiga namn var Georges Prosper Remi). Det är sålt mer än 200 miljoner exemplar av albumserien "Tintins upplevelser"
 7. Medborgarskap: Strax efter Kanada är Belgien det land som varje år får utmärkelsen för flest nya medborgare
 8. UNESCO: Det finns 11 platser i Belgien som är på Unescos världsarvslista
 9. Regioner: Belgien är indelat i tre regioner: Flandern, Vallonien och Bryssel. Flandern och Vallonien är de största regionerna och är uppdelade i fem provinser som i sin tur är indelade i kommuner. Bryssel är huvudstadsregionen
 10. Språkkonflikt: Även om den officiella språkgränsen mellan nederländska, franska och tyska fastställdes år 1963 så har det alltid funnits en tvist om språken mellan de franska och flamländsk talande belgarna. Orsakerna till konflikterna är inte bara språkligt utan också sociala, politiska, ekonomiska och historiska


Fakta: Adolphe Sax, uppfinnaren av saxofon, kom från Belgien

 

Attribution: Dennis Jarvis – Flickr.com | Romanm + Nabokov – Wikipedia.org

 

Uppfinnaren av saxofon, Adolphe Sax kom från staden Dinant i Belgien

Geografiske fakta

 • Placering: Västeuropa. Mellan Frankrike och Nederländerna med kustlinje mot Nordsjön
 • Markgränser: Frankrike (620 km), Tyskland (167 km), Luxemburg (148 km) och Nederländerna (450 km)
 • Kustlinje: 66,5 km
 • Klimat: Temperatur. Milda vintrar och svala somrar. Allmän fuktigt och molnigt med nederbörd
 • Landskap: Platta kustnära slätter i nordost, böljande kullar i den centrala delen av landet och skogsklädda bergslandskap i sydöstra (Ardennes)
 • Lägsta punkt: 0 m (Nordsjön)
 • Högsta punkt: 694 m (Botrange)
 • Naturliga resurser: Byggnadsmaterial, kvartssand och karbonater
 • Största staden: Bryssel
 • Huvudstad: Bryssel
 • Total areal (km2): 30.530,00 (2020)
 • Landområden (km2): 22.780,52 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 7.730,88 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 13.646,09 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 45,07 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 22,76 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 0,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 8,10 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2.095.688,00 (2021)
 • Befolkning i största stad: 0,47 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 11.592.952,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 13,10 (2020)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,51 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 85,77 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 1,88 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -1,53 (2021)
 • Etniska grupper: 58 % flamländare, 31 % valloner, 11 % blandade eller övriga
 • Språk: 60 % holländska (flamländska), 40 % franska, mindre än 1 % tyska (alla tre är officiella språk)
 • Religioner: 75 % romersk-katolska, 25 % övriga (inklusive protestanter)
 • Nettoinvandring: 4,67 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,55 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,90 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 11,08 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 11,00 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 83,10 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 78,60 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 80,80 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 47,95 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 82,72 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 11,80 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 24,90 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 52.356,00 (2021)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 22,30 (2019)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,60 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,26 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 5.240.308,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 26,34 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 56,67 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 4,80 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 102,15 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 98,12 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 7,42 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 2,00 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 301.113.988.657,62 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 7.709,12 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 92,79 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 5,80 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 23,40 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 18,21 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,64 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 11,81 (2015)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 34.366,00 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 117,00 (2015)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 3.607,00 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 2.584.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 5.850.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 3.607,00 (2018)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 10.167,00 (2017)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 5,58 (2019)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 3,40 (2020)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 5,96 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 381,06 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 120,86 (2021)

Belgien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 74,99 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 594.104.177.539,53 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 6,13 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 51.247,01 (2021)
 • BNI (US$): 682.884.736.301,42 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 599.601.791.048,83 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 6,02 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 15,71 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 44,50 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 116.563.670.245,35 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 120,86 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 172,67 (2021)
 • Varuexport (US$): 545.284.000.000,00 (2021)
 • Varuimport (US$): 510.208.000.000,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 10,33 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 9,28 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 101,49 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 104,87 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 26,44 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 19,62 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 12,32 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 73.193.410.993,02 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 26.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 1,08 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 6.311.494.796,59 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 15,71 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 2,44 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,45 (2017)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 37,75 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022