Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Estland

 1. Valkampanj via internet: År 2005 var Estland det första landet i världen som höll en politisk valkampanj via internet
 2. Kratrar: Estland har de högsta antal meteorkratrar i världen (det högsta antalet meteorkratrar per km2)
 3. Huvudstäder: Tallinn är Estlands enda officiella huvudstad men landet har något så unikt som ett antal inofficiella huvudstäder var och en med sin egen karaktär; till exempel är Tartus är den kulturella och intellektuella huvudstaden medan Pärnu är känd som "sommarhuvudstad"
 4. 2 självständighetsdagar: Estland har två nationella självständighetsdagar. Estland blev självständigt i Ryssland 24 februari 1918 och igen 20 augusti 1991 efter 51 års ockupation
 5. Minsta religiösa landet: Estland är det minst religiösa landet där endast 16 % anser religion som viktiga i det dagliga livet medan hela 78 % anser att religionen inte är viktig. Resterande 6 % har antingen vägrat att svara eller svarat "vet ej". Uppgifterna kommer från undersökningar som genomförts av Gallup under åren 2006 - 2009
 6. Paul Keres: Fler än 100 000 personer deltog vid begravningen av den estniska schackmästaren Paul Keres (1916-1975) när han begravdes år 1975
 7. Kiiking: Estaren Ado Kosk uppfann sporten "kiiking" året 1996 och det fått sitt namn från det estniska ordet kiik" som betyder "gunga" eller "svinga". Sporten innebär en stor gunga som kan rotera 360 grader. Ju mer kraft du lägger i svinget desto längre kommer svängarmarna. Rekordet är nu 7 fot och 2 centimeter och innehas av Andrus Aasamäe
 8. Gratis lokaltrafik: Sedan år 2013 så har all kollektivtrafik i huvudstaden Tallinn varit gratis. Initiativet genomfördes för att man skulle få färre bilar i huvudstaden och dessutom göra livet lättare för medborgarna med sämre ekonomi
 9. Skog: 61 % av Estland täcks av skog där de vanligaste trädslagen är tall, gran och björk
 10. Skatt: År 1994 så var Estland det första landet i Europa att införa en "enkel" skattesats på 26 % som gäller för alla medborgare inom alla inkomstgrupperna. Den nya universella skattesatsen ersatte de tidigare tre skattesatserna, en för personliga inkomster och en för inkomst av näringsverksamhet. Detta införde även Litauen (1994) och Lettland (1995)


Fakta: Estland har flera inofficiella huvudstäder

 

Attribution: cremona daniel + Bernt Rostad + markow76

 

Tallin är Estlands officiella huvudstad men det finns flera inofficiella huvudstäder i landet; Tartu (till vänster) som det intellektuella kapitalet och Pärnu (höger) som ”sommarhuvudstad”

Geografiske fakta

 • Placering: Östeuropa. Mellan Lettland och Ryssland med kust mot Östersjön och finska viken
 • Markgränser: Lettland (343 km) och Ryssland (290 km)
 • Kustlinje: 3 794 km
 • Klimat: Kustklimat med blöta, milda vintrar och svala somrar
 • Landskap: Sumpigt lågland. Platt i norr och backigt i söder
 • Lägsta punkt: 0 m (Östersjön)
 • Högsta punkt: 318 m Suur Munamägi
 • Naturliga resurser: Oljeskiffer, torv, sällsynta mineraler, fosfater, lera, bryozokalksten, sand, dolomit och åkermark
 • Största staden: Tallinn
 • Huvudstad: Tallinn
 • Total areal (km2): 45.340,00 (2020)
 • Landområden (km2): 42.656,57 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 449,97 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 9.850,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 23,04 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 57,04 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 0,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 7,67 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 31,10 (2020)
 • Befolkning i största stad: 448.770,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 0,11 (2021)
 • Befolkning, totalt: 1.330.932,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,37 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 89,01 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 30,59 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,50 (2021)
 • Etniska grupper: 68,7 % estrar, 24,8 % ryssar, 1,7 % ukrainare, vitryssar 1 %, 0,6 % fenor, 1,6 % övriga och ospecificerade 1.6 %
 • Språk: 68,5 % estniska (det officiella språket), 29,6 % ryska, ukrainska 0,6 %, 1,2 % och övriga ospecificerade 0.1 %
 • Religioner: 9,9 % lutheraner, ortodoxa 16,2 %, 2,2 % övriga kristna (inklusive metodist, adventister, katoliker och pingst kristna), 0,9 % övriga, 54,1 % ingenting och 16, 7 % ospecificerad
 • Nettoinvandring: 2.995,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,58 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,90 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 9,23 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 11,90 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 82,70 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 74,20 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 78,35 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 4,50 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 58,20 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 147,04 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 6,50 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 1,70 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 23,30 (2019)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,00 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,18 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 704.674,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 34,30 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 67,06 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 20,60 (2020)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 7,90 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 97,60 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 69,42 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 10,92 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 99,87 (2021)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 23.701.567.199,72 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 6.732,37 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 91,04 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 149,08 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 29,70 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 16,71 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,55 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 20.329,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 24,19 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 14,00 (2003)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.033,00 (2017)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.695.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 558.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.033,00 (2017)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 417,00 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 4,57 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 24,30 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 6,63 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 3,46 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 127,26 (2021)

Estland's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 80,62 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 37.191.166.151,98 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 8,01 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 27.943,70 (2021)
 • BNI (US$): 56.083.239.282,30 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 36.545.965.937,21 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 7,29 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 12,86 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 38,00 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 8.593.562.824,14 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 127,26 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): 21.518.000.000,00 (2021)
 • Varuimport (US$): 23.609.000.000,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 9,07 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 9,41 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 107,75 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 95,58 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 30,59 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 23,11 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 12,72 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 4.730.204.286,51 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 7.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 2,16 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 763.954.588,46 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 12,86 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 4,65 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 33,51 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 156,96 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022