Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Estland

 1. Valkampanj via internet: År 2005 var Estland det första landet i världen som höll en politisk valkampanj via internet
 2. Kratrar: Estland har de högsta antal meteorkratrar i världen (det högsta antalet meteorkratrar per km2)
 3. Huvudstäder: Tallinn är Estlands enda officiella huvudstad men landet har något så unikt som ett antal inofficiella huvudstäder var och en med sin egen karaktär; till exempel är Tartus är den kulturella och intellektuella huvudstaden medan Pärnu är känd som "sommarhuvudstad"
 4. 2 självständighetsdagar: Estland har två nationella självständighetsdagar. Estland blev självständigt i Ryssland 24 februari 1918 och igen 20 augusti 1991 efter 51 års ockupation
 5. Minsta religiösa landet: Estland är det minst religiösa landet där endast 16 % anser religion som viktiga i det dagliga livet medan hela 78 % anser att religionen inte är viktig. Resterande 6 % har antingen vägrat att svara eller svarat "vet ej". Uppgifterna kommer från undersökningar som genomförts av Gallup under åren 2006 - 2009
 6. Paul Keres: Fler än 100 000 personer deltog vid begravningen av den estniska schackmästaren Paul Keres (1916-1975) när han begravdes år 1975
 7. Kiiking: Estaren Ado Kosk uppfann sporten "kiiking" året 1996 och det fått sitt namn från det estniska ordet kiik" som betyder "gunga" eller "svinga". Sporten innebär en stor gunga som kan rotera 360 grader. Ju mer kraft du lägger i svinget desto längre kommer svängarmarna. Rekordet är nu 7 fot och 2 centimeter och innehas av Andrus Aasamäe
 8. Gratis lokaltrafik: Sedan år 2013 så har all kollektivtrafik i huvudstaden Tallinn varit gratis. Initiativet genomfördes för att man skulle få färre bilar i huvudstaden och dessutom göra livet lättare för medborgarna med sämre ekonomi
 9. Skog: 61 % av Estland täcks av skog där de vanligaste trädslagen är tall, gran och björk
 10. Skatt: År 1994 så var Estland det första landet i Europa att införa en "enkel" skattesats på 26 % som gäller för alla medborgare inom alla inkomstgrupperna. Den nya universella skattesatsen ersatte de tidigare tre skattesatserna, en för personliga inkomster och en för inkomst av näringsverksamhet. Detta införde även Litauen (1994) och Lettland (1995)


Fakta: Estland har flera inofficiella huvudstäder

 

Attribution: cremona daniel + Bernt Rostad + markow76

 

Tallin är Estlands officiella huvudstad men det finns flera inofficiella huvudstäder i landet; Tartu (till vänster) som det intellektuella kapitalet och Pärnu (höger) som “sommarhuvudstad”

Geografiske fakta

 • Yta: 45 228 km2
 • Placering: Östeuropa. Mellan Lettland och Ryssland med kust mot Östersjön och finska viken
 • Landgränser: Lettland (343 km) och Ryssland (290 km)
 • Kustlinje: 3 794 km
 • Klimat: Kustklimat med blöta, milda vintrar och svala somrar
 • Landskap: Sumpigt lågland. Platt i norr och backigt i söder
 • Lägsta punkt: 0 m (Östersjön)
 • Högsta punkt: 318 m Suur Munamägi
 • Naturresurser: Oljeskiffer, torv, sällsynta mineraler, fosfater, lera, bryozokalksten, sand, dolomit och åkermark

Demografiske fakta

 • Befolkning: 1 257 921
 • Folkgrupper: 68,7 % estrar, 24,8 % ryssar, 1,7 % ukrainare, vitryssar 1 %, 0,6 % fenor, 1,6 % övriga och ospecificerade 1.6 %
 • Språk: 68,5 % estniska (det officiella språket), 29,6 % ryska, ukrainska 0,6 %, 1,2 % och övriga ospecificerade 0.1 %
 • Religioner: 9,9 % lutheraner, ortodoxa 16,2 %, 2,2 % övriga kristna (inklusive metodist, adventister, katoliker och pingst kristna), 0,9 % övriga, 54,1 % ingenting och 16, 7 % ospecificerad
 • Förväntad livslängd: 73,91 år
 • Fertilitet: 1,46 barn per kvinna
 • Övervikt (vuxna): 20,6 %
 • Största stad: Tallinn

Estlands økonomi

 • Valuta: Euro (EUR)
 • BNP (Köpkraftsparitet): 29,94 md USD
 • BNP per capita: 22 400 USD
 • BNP-tillväxt: 1,5 %
 • Inflationstakt: 3,4 %

Regeringen i Estland

 • Huvudstad: Tallinn
 • Regeringsform: Parlamentarisk republik
 • Statsöverhuvud: Toomas Hendrik Ilves (president) och Taavi Roivas (premiärminister)