Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Brasilien

 1. Namn: Brasiliens namn kommer från trädarten "bresilja" (Caesalpinia echinata). Landets officiella namn är ”Den federativa republiken Brasilien” (República Federativa do Brasil)
 2. Val: Valdeltagande är obligatoriskt i Brasilien - det vill säga att det är olagligt att inte rösta i ett val. Regeln gäller för medborgarna i åldersgruppen 18-70 år men man kan ansöka om dispans på det lokala röstningskontoret eller på postkontoret
 3. Etanol: Brasilien är det första landet i världen som har varit framgångsrika i att införa miljövänliga, hållbara biodrivmedel som kan fungera som ett alternativ till bensin. I Brasilien så har ca 25 % av all bensin ersätts med etanol från sockerrör
 4. Flagga: Den brasilianska flaggan (Bandeira do Brasil) kommer från år 1889 och innehåller 27 stjärnor som representerar landets 26 delstater. Den sista stjärnan står för Brasiliens markinnehav
 5. Motto: Brasiliens motto - som också är skriven på den brasilianska flaggan - är "Ordem e Progresso" betyder: "Ordning och framgång"
 6. Brasilia: Huvudstaden Brasilia är designad av en av världens bästa arkitekter, brasilienaren Oscar Niemeyer
 7. Äktenskap: Äktenskap mellan samma kön (homosexuella äktenskap) har tillåtits i Brasilien sedan år 2013
 8. Röstning: De brasilianska kvinnorna fick rösträtt år 1932
 9. Inhemska befolkningen: Brasilien har 225 grupper av inhemska indianer. 170 av dem bor i Amazonas
 10. Kända brasilianare: Brasilien har flest stjärnor inom fotbolls- och modevärlden. Världsberömda brasilienare inkluderar fotbollsspelare Ronaldo, Ronaldinho, Pelé och Kaka och modellerna Gisele Bündchen, Adriana Lima och Alessandra Ambrosio


Fakta: De flesta kändisar från Brasilien är inom fotbollen och modevärlden

 

Attribution: Antônio Cruz + Photobra Adam Bielawski – Wikipedia.org | Fotos GOVBA + Tiago Chediak – Flickr.com 

 

Fakta: De flesta internationella kändisar från Brasilien är inom fotbollen och modevärlden. Här är (från översta vänster till höger): Ronaldo, Ronaldiho, Gisele Bündchen och Adriana Lima

 

Brasilianska rekord

 • Storlek: Brasilien är världens femte största land; både vad gäller yta och befolkning
 • Kristna: Brasilien har den näst högsta kristna befolkningen i världen (näst efter USA)
 • Världens bredaste väg: Enligt rykten så har Brasiliens huvudstad Brasilia rekordet över “världens bredaste väg” där 160 bilar kan köra sida vid sida. Detta är dock inte sant, eftersom den aktuella vägen – Eixo Monumental – består av två vägar med sex körfält på varje sida
 • Flygplatser: Med 4 093 flygplatser har Brasilien de näst högsta antal flygplatser i världen (näst efter USA, med hela 13 513!)
 • Vattenkraft: Brasilien är en av de största producenterna av vattenkraft
 • Ädelsten: Brasilien är världens ledande tillverkare av ädelstenar (produktion av enskilda stenar kan vara högre i andra länder, till exempel Rysslands är största producent av diamanter)
 • Fotbolls-VM: Brasilien är det land som har vunnit mest VM i fotboll. De har vunnit hela fem gånger! (Under åren 1958, 1962, 1970, 1994 och 2002)
 • Dödsstraff: Brasilien var ett av de första länderna i världen att avskaffa dödsstraffet. Det sista dödsstraffet i Brasilien, enligt officiella register var en man vid namn Pereira de Sousa, som avrättades genom hängning 30 oktober 1861 Det var inte förrän år 1889 som dödsstraffet avskaffades för alla brott (dock med undantag för vissa krigsförbrytare under krigstiden som i många andra länder)
 • Språk: Brasilien är den största portugisisktalande landet i världen. Portugisiska är det officiella språket och talas av mer än 99 % av befolkningen. Dialekterna är emellertid annorlunda än den som talas i exemplet Portugal. Innan Brasilien koloniserades var det vanligaste språket Tupi (eller Tupinamba). Många av de ursprungliga indianska språken talas fortfarande (ca 180) men endast en mycket liten minoritet. På senare år så har spanska, tyska, italienska, engelska, japanska, kinesiska och koreanska blivit allt vanligare genom att utlänningar har bosatt sig i Brasilien och har fortsätta att tala sitt modersmål. Totalt så talas det 210 språk i Brasilien

 

Fakta: Fotboll är en stor sport i Brasilien

 

Attribution: Hanumann + Thomás + gnews pics + Peter Fuchs – Wikipedia.org

 

Fakta: Brasiliens nationalsport är fotboll – och de har vunnit VM så många gånger som 5 gånger! (1958, 1962, 1970, 1994 och 2002)

 

Fakta om Amazonas

 • Amazonas: Namnet “Amazonas” kan både hänvisa till Amazonfloden och Amazonas regnskog. Namnet kommer från de europeiska upptäcktsresande som besköts med pilar från blåsrör av indianerna. Då de upptäcktsresande såg att indianerna var klädda i bastkjolar trodde de att det var talan om Amazoner – dvs. kvinnliga krigare som bodde i de mest avlägsna platser (manskapet var medveten om amazonerna från den grekisk mytologi)
 • Amazonfloden: Amazonfloden betraktas i allmänhet som världens näst längsta flod (på andra plats efter Nilen) och har mer än 200 bifloder som tillsammans täcker ungefär 7 miljoner km2 med vatten. I förhållande till den volymen gör det Amazonfloden till världens största flod
 • Amazonas regnskog: Brasilien har världens största regnskogs område som omfattar hela 480 mn. hektar. På andra plats är Kongo med 234 mn. hektar

 

Fakta: Amazon är namnet på floden och regnskogen i Brasilien

 

Attribution: CIAT International Center for Tropical Agriculture + marek.krzystkiewicz + Nao Iizuka – Flickr.com

 

Fakta: Namnet “Amazon” kan båda hänvisas till Amazonfloden och Amazonas regnskogen

Geografiske fakta

 • Jordbruksareal (km2): 2.835.460,00 (2016)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 33,92 (2016)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,24 (2016)
 • Skogsområde (% av landarean): 58,93 (2016)
 • Växtarter (högre), hotade: 558,00 (2018)
 • Landområden (km2): 8.241.430,00 (2010)
 • Total areal (km2): 8.515.770,00 (2018)
 • Tätortsområden (km2): 134.981,38 (2010)

Demografiske fakta

 • Väpnade styrkor, totalt: 730.000,00 (2017)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 13,92 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 6,45 (2018)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 2.619,96 (2014)
 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,80 (2019)
 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,73 (2018)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 34,43 (2019)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 5,76 (2019)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 136,50 (2016)
 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 1.963.835.731.336,78 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,20 (2014)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 42,50 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,00 (2018)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 70,43 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 6.621.000,00 (2018)
 • Internationell turism, antal avgngar: 10.628.000,00 (2018)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 47,30 (2019)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 74,46 (2019)
 • Arbetsstyrka, totalt: 106.500.838,00 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 79,36 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 72,02 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 75,67 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 324,00 (2019)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 825.477,00 (2018)
 • Däggdjur, hotade: 93,23 (2018)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 80,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 98,84 (2018)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 19,70 (2016)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 91,42 (2018)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 188,53 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 3,10 (2016)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 10,00 (2016)
 • Nettoinvandring: 12,80 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 106.000,00 (2017)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 1,29 (2018)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 189.076,00 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 10,12 (2018)
 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,16 (2018)
 • Befolkning i största stad: 25,06 (2018)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 21.846.507,00 (2019)
 • Befolkning, totalt: 0,75 (2019)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 211.049.527,00 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 167,40 (2019)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 32.622,00 (2007)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 15.807,00 (2017)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 13,18 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): -1,17 (2019)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 115,45 (2017)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 23,52 (2019)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 11,93 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 13,90 (2016)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 86,82 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 18,00 (1996)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 7,80 (2016)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 27,84 (2019)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 1,05 (2019)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 67,29 (2019)
 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a

Brasilien's økonomi

 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 167,40 (2019)
 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 10,26 (2017)
 • Insättningsränta (%): 10,26 (2017)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 9,47 (2017)
 • BNP (US$): 5,43 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 59,08 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 1.839.758.040.765,62 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 1,14 (2019)
 • BNI (US$): 8.717,19 (2019)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 3.220.373.250.805,02 (2019)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 1.790.968.502.573,20 (2019)
 • Vårdplatser (per 1 000 invånare): 1,33 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 12,18 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 17,92 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 329.725.601.647,86 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,73 (2019)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 39,40 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 37,48 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 127,00 (2016)
 • Varuexport (US$): 9,44 (2019)
 • Varuimport (US$): 173.668.825.402,46 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 222.644.000.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (US$): 184.104.000.000,00 (2019)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 1,47 (2018)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 27.766.427.104,01 (2018)
 • Handel (% av BNP): 2,05 (2018)

Relaterade artikler

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 04. november 2016