Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Uruguay

 1. Nötkreatur: I Uruguay finns det 3,8 nötkreatur per invånare vilket gör det till landet med den högsta koncentrationen av nötkreatur i världen. Det finns totalt cirka 12 miljoner nötkreatur
 2. Bärbara datorer för alla: I programmet ”One Laptop per Child" så var Uruguay det första landet som köpte bärbara datorer till alla skolbarn. Eftersom det finns ungefär 362 000 skolbarn i Uruguay så köptes över 360 000 datorer (ca 100 000 år 2007, 200 000 år 2008 och 160 000 år 2009)
 3. Nationalsången: Uruguay har världens längsta nationalsång (Orientales, la Patria o la Tumba) som varar i cirka 6 minuter. Låten är också skriven av samma man (Francisco Acuña de Figueroa) som också skrev den paraguayanska nationalsången
 4. McHuevo: På McDonalds i Urugay kan få en McHuevo, en hamburgare med ett pocherat ägg
 5. Fotboll: Uruguay vann VM två gånger; första gången år 1930 som var världens första VM och andra gången år 1950 när de slog värdlandet Brasilien i finalen. Dessutom så har Uruguay vunnit Copa América fler gånger än någon annan nation
 6. Fotbollsspelare: Under perioden 2000-2010 exporterade Uruguay 1414 fotbollsspelare till utlandet (motsvarande 128 fotbollslag!). Uruguay exporterade nästan lika många fotbollsspelare som Brasilien och Argentina även om de båda länderna i fråga om befolkningen är 58 och 12 gånger större än Uruguay
 7. Cannabis: Uruguay legaliserades år 2013 användningen av cannabis. Till skillnad från de flesta andra länder där läkemedlet är förbjudet så har det i Uruguay beslutat att tillåta allmänheten att producera cannabis för att minska drogkartellerna
 8. Korruption: Uruguay är den näst minst korrumperade landet i Amerika (bara överträffad av Chile)
 9. Korruption: Äktenskap mellan samma kön (homosexuella äktenskap) har tillåtits i Uruguay sedan år 2013
 10. Namn: Uruguay officiella namn är: La República Oriental del Uruguay vilket egentligen betyder Republiken öster om Uruguay (floden) men idag översätter man namnet till sin officiella titel "Den orientaliska republiken Uruguay". Namnet "Uruguay" kommer från Uruguayfloden men varifrån namnet kommer är osäkert. Vi vet dock att namnet har sitt ursprung i det språk Guaraní ordet betyder "de målade fåglarnas flod"


Fakta: Punta del Este är Uruguays sydligaste punkt

 

Attribution: jikatu + Jimmy Baikovicius + Gonzalo S. Muñiz Marton – Flickr.com

 

Fakta: På Uruguays sydligaste punkt ligger ”Punta del Este” som är en by (och en resort) och ett mycket populärt turistmål

 

Geografiske fakta

 • Placering: Den södra delen av Sydamerika. Mellan Brasilien och Argentina kust mot södra Atlanten
 • Markgränser: Brasilien (1 068 km) och Argentina (580 km)
 • Kustlinje: 660 km
 • Klimat: Varmt till tempererat. Temperaturen kan sjunka så lågt som ner till -4 grader på vissa ställen även om temperaturen i allmänhet sällan sjunker ner till fryspunkt
 • Landskap: Mestadels böljande slätter och små kullar. Fruktbara låglänta kustområden
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlanten)
 • Högsta punkt: 514 m (Cerro Catedral)
 • Naturliga resurser: Fisk, vattenkraft och små fyndigheter av mineraler
 • Största staden: Montevideo
 • Huvudstad: Montevideo
 • Total areal (km2): 176.220,00 (2020)
 • Landområden (km2): 168.731,92 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 4.689,68 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 140.634,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 80,35 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 11,60 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 22,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,87 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 4,94 (2017)
 • Befolkning i största stad: 19,85 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1.759.906,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 0,33 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,42 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 71,46 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 4,40 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -1,65 (2021)
 • Etniska grupper: 88 % vita, 8 % mestiser (en blandning av indianer och vita), 4 % svarta. Dessutom finns det också några indianer
 • Språk: Spanska är det officiella språket. Dessutom talas också portunol (blandning av portugisiska och spanska) och i mycket liten skala externa språk som portugisiska, italienska, ryska, tyska, etc.
 • Religioner: 47,1 % romersk-katolska, 11,1 % icke-katolska kristna, 23,3 % kristna utan någon särskild lojalitet till kyrkan (det vill säga, inte katoliker, ortodoxa, etc.), 0,3 % judar, 17.2 % ateister eller agnostiker och 1,1 % annat. Trots att 47 % av Uruguays befolkning är katolik, är Uruguay den minst religiösa landet i Amerika
 • Nettoinvandring: 5,30 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,95 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 13,62 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 6,92 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 9,48 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 81,60 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 74,29 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 78,06 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 131,02 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 14,80 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 74,64 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 135,92 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 34,50 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 29,90 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,20 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 10,33 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.714.728,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 62,61 (2019)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 76,30 (2019)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 3.485.152,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 23,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 104,31 (2019)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 95,60 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 17,58 (2019)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 257.468,16 (2017)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 44.584.810.817,76 (2015)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.085,19 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 86,10 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 21,50 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 33,10 (2020)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,83 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2,29 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -15.000,00 (2017)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 17,00 (1999)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.498,00 (2017)
 • Internationell turism, antal ankomster: 3.480.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 2.199.000,00 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.498,00 (2017)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 8,00 (2015)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,43 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 8,90 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 5.139,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 7,22 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 239,98 (2021)

Uruguay's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 3,80 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 61,54 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 59.319.547.636,09 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,37 (2021)
 • BNI (US$): 17.020,65 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 85.823.441.002,08 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 54.304.661.966,34 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 20,14 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 7,75 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 18,87 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 239,98 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 12,12 (2017)
 • Varuexport (US$): 10,65 (2021)
 • Varuimport (US$): 6.317.881.095,04 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 67,10 (2020)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 16,18 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 91,98 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 15,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 0,72 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 16,28 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 7,45 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 96,99 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 22.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 9.507.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 10.320.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 20,14 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 11.191.197.096,35 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 2,32 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 1.163.607.697,69 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022