Fakta om Uruguay

Cabo Polonio i Uruguay

1. Nötkreatur: Uruguay har 3,8 nötkreatur per capita och är därmed det land i världen som har den högsta koncentrationen av nötkreatur. Totalt finns det cirka 12 miljoner nötkreatur

2. Bärbara datorer till alla: I programmet "En bärbar dator per barn" var Uruguay det första landet som köpte in bärbara datorer till alla sina skolbarn. Eftersom det finns cirka 362 000 skolbarn i Uruguay köptes över 360 000 datorer in (cirka 100 000 under 2007, över 200 000 under 2008 och över 160 000 under 2009).

3. Nationell hymn: Uruguay har världens längsta nationalsång (Orientales, la Patria o la Tumba), som varar i cirka 6 minuter. Sången skrevs för övrigt av samma man (Francisco Acuña de Figueroa) som skrev den paraguayanska nationalsången

4. McHuevo: På McDonald's i Uruguay kan du få en McHuevo, som är en hamburgare med pocherat ägg

5. Fotboll: Uruguay har vunnit VM två gånger; första gången 1930 i världens första VM och andra gången 1950 när man slog värdnationen Brasilien i finalen. Dessutom har Uruguay vunnit Copa América fler gånger än någon annan nation.

Fakta: Uruguay har många framgångar inom fotboll
Upphovsrätt: jikatu - Flickr.com

Fakta: Uruguay har vunnit VM två gånger (1930 och 1950). Under åren 2000 - 2010 exporterade Uruguay 1.414 fotbollsspelare (nästan lika många spelare som grannländerna Brasilien och Argentina)

 

6. Fotbollsspelare: Under perioden 2000 - 2010 exporterade Uruguay 1 414 fotbollsspelare utomlands (det är 128 fotbollslag!). Totalt exporterade Uruguay nästan lika många fotbollsspelare som Brasilien och Argentina, trots att de två länderna är 58 respektive 12 gånger större än Uruguay befolkningsmässigt.

7. Cannabis: Uruguay legaliserade användningen av cannabis 2013. Till skillnad från de flesta andra länder där drogen är legaliserad har Uruguay valt att tillåta allmänheten att producera cannabis för att undergräva narkotikakartellerna

8. Korruption: Uruguay är det näst minst korrupta landet i Sydamerika (endast överträffat av Chile)

9. Äktenskap: Samkönade äktenskap (homoäktenskap) har varit tillåtna i Uruguay sedan 2013

10. Namn: Uruguays officiella namn är: La República Oriental del Uruguay, som egentligen betyder republiken öster om Uruguay (floden), men idag översätts namnet till landets officiella titel "Oriental Republic of Uruguay". Namnet "Uruguay" kommer från Uruguayfloden, men ursprunget till dess namn är osäkert. Det är dock känt att namnet härstammar från språket Guaraní och betyder "de målade fåglarnas flod".

Fakta: Punta del Este är den sydligaste punkten i Uruguay
Upphovsrätt: jikatu + Jimmy Baikovicius + Gonzalo S. Muñiz Marton - Flickr.com

Fakta: På Uruguays sydligaste punkt ligger Punta del Este, en stad (och semesterort) som är ett mycket populärt turistmål.

Geografiska fakta

 • Plats: Den södra delen av Sydamerika. Mellan Brasilien och Argentina med kust mot Sydatlanten
 • Landets gränser: Brasilien (1 068 km) och Argentina (580 km)
 • Kustlinje: 660 km
 • Klimat: Varm till tempererad. På vissa platser kan temperaturen sjunka så lågt som till -4 grader Celsius, men överlag sjunker temperaturen sällan under nollstrecket
 • Landskap: Mestadels böljande slätter och små kullar. Bördiga låglänta kustområden
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlanten)
 • Högsta punkt: 514 m (Cerro Catedral)
 • Naturresurser: Fisk, vattenkraft och små fyndigheter av mineraler
 • Största stad: Montevideo
 • Huvudstad: Montevideo
 • Total yta (kvadratkilometer): 176.220,00 (2021)
 • Landområden (km2): 173.706,57 (2015)
 • Stadsområden (km2): 1.017,87 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 140.696,05 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 80,39 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 11,72 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 22,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,90 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 6,20 (2021)
 • Befolkning i den största staden: 19,58 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1.774.396,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,01 (2023)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 0,10 (2023)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 71,65 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 4,23 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -1,93 (2023)
 • Etniska grupper: 88% vita, 8% mestiser (en blandning av ursprungsindianer och vita), 4% svarta. Dessutom finns det också några få indianer
 • Sprog: Spanska är det officiella språket. Dessutom talas portunol (en blandning av portugisiska och spanska) samt ett mycket litet antal främmande språk som portugisiska, italienska, ryska, tyska m.fl.
 • Religioner: 47,1% romerska katoliker, 11,1% icke-katolska kristna, 23,3% kristna utan någon specifik kyrkotillhörighet (dvs. varken katoliker, ortodoxa etc.), 0,3% judar, 17,2% ateister eller agnostiker och 1,1% övriga. Trots att 47% av Uruguays befolkning är katoliker, är Uruguay det minst religiösa landet i hela Syd- och Nordamerika
 • Nettoinvandring: 5,60 (2022)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,48 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 10,42 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 5,45 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 9,88 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 81,69 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 74,15 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 78,00 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 138,53 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 14,80 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 75,81 (2022)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 140,74 (2022)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 34,50 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 30,50 (2022)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 2,20 (2022)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 9,46 (2023)
 • Arbetskraften, totalt: 1.775.121,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 61,26 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 72,18 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 3.423.108,00 (2023)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 15,20 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 105,50 (2022)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 95,77 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 16,85 (2023)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 257.468,16 (2017)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 47.281.241.025,69 (2015)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.093,17 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 89,87 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 21,50 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 30,13 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 3,60 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 3,13 (2022)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): -1.500,00 (2023)
 • Noterade företag, totalt: 17,00 (1999)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 1.498,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 3.480.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgångar: 2.199.000,00 (2019)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 1.498,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 8,00 (2015)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 2,43 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 8,90 (2019)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 6.999,00 (2022)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 11,55 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 277,19 (2023)

Fakta Uruguays ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 8,10 (2023)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 61,54 (2019)
 • BNP per capita (US$): 77.240.831.587,17 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 0,37 (2023)
 • BNI (US$): 22.564,53 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 116.596.237.470,14 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 71.856.280.960,99 (2023)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 22,42 (2021)
 • Låneränta (%): 5,87 (2023)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 16,36 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 277,19 (2023)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 12,17 (2017)
 • Vareeksport (US$): 9,46 (2023)
 • Vareimport (US$): 7.304.991.368,53 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 66,16 (2023)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 15,70 (2023)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 97,82 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 15,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 2,97 (2023)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 13,76 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 11,90 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 109,58 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 22.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 9.193.000.000,00 (2023)
 • Militära utgifter (US$): 12.486.000.000,00 (2023)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 22,42 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 12.635.273.667,26 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 1,90 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 1.375.569.573,17 (2022)