Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Colombia

 1. Geografiskt unikt: Colombia är det enda landet i Sydamerika med både strandlinjen mot Stilla havet och Atlanten. Dessutom är det också det enda sydamerikanska landet som är förbunden med Nordamerika (via Panama)
 2. Öster och väster: Bergen anderna skiljer de befolkade låglänta kustområden i väster med nästan obebodda djunglerna i öster. Djungler som täcker 54 % av Colombias mark men är hem för bara ca 3 % av befolkningen
 3. Blandade befolkning: Colombianer är en blandad befolkning, ca 20 % härstammar från européerna, medan endast ca 1 % är indianer (de som bor i djungeln i öster). Den största gruppen är mestiser (58 %) som är en blandning av vita och indianer. Dessutom finns det även svarta (4 %) och mulatter (14 %) såväl som blandningar av svarta och indianer (3 %)
 4. Isolering: Colombia befolkning lever i stort sett i separerade grupper främst på grund av Anderna eftersom de delar landet i olika områden. Vissa bor i låglandet ut med kusten, andra i isolerade bergsdalar och huvudstaden - Bogota - som ligger innanför en avlägsen bergs del på 2 640 m höjd
 5. Många naturresurser: Colombias många naturresurser är en viktig faktor i landets ekonomi. Colombia står för en stor del av världens produktion av smaragder, men även guld, silver och platina produceras i större mängder. Kolproduktion är också den största i Sydamerika. Dessutom är landet även känt runt om i världen för sin kaffeproduktion. Olja finns också tillgänglig men produktionen saboterats av gerillagrupper vilket hindrar utvecklingen och framgången inom detta område
 6. Tidig historia: De äldsta arkeologiska fynden i Colombia från år 20 000 f.Kr. Omkring 10 000 f.Kr. var de nuvarande Colombia bebott av indianstammar som levde i jägar- och samlarsamhällen. Under de första årtusendena f.Kr. började några grupper av människor att utveckla ett politiskt system (Cacicazgo) där makten är uppdelad i en form av pyramidstruktur
 7. Kolonisering: I början av 1500-talet kom de spanska kolonisatörerna till Peru. Här började även utforskning och kolonisering av landet. Ursprungsbefolkningens (indianer) antal blev kraftigt nedsatt på grund av den våldsamma kolonisering men också på grund av utländska sjukdomar till exempel vattkoppor. På 1600-talet började kolonisterna att hämta slavar från Afrika till Colombia
 8. Självständighet: I början av den spanska koloniseringen så fanns det ett flertal uppror för självständigheten men med deras ringa storlek gjorde de dem dock obetydliga och de större blev alla tackade. Från och med år 1810 började dock makten att skifta härskare och år 1819 blev Colombia äntligen självständigt av spanjorerna under den venezuelanska födda Simón Bolivar
 9. Inbördeskrig: Under 1800 och 1900 fanns det tre inbördeskrig i Colombia: det colombianska inbördeskriget år 1860-1862, tusen dagars kriget år 1899-1902 och La Violencia år 1948-1958. Sammanlagt så kostade krigen minst 300 000 liv (respektive 4000, 100 000 och 150 000 - 300 000)
 10. Narkotika: Sedan början av 1980-talet så har den colombianska regeringen i samarbete med USA försökt att bekämpa den omfattande narkotikahandeln som kommer från landet (till exempel på grund av dess unika anslutning till Nordamerika via Panama). Drogkartellerna har svarat med vågor av våld riktat mot domare, tidningsredaktörer, medborgarrepresentanter osv. Trots många gripanden av mäktiga ledare i drogkarteller så är de fortsatt en oregerlig kraft i Colombia


Fakta: I Colombia finns hav, berg, floder och regnskog

 

Attribution: Pedro Szekely + Edgar Jiménez – Wikipedia.org

 

I Colombia har man tillgång till både Stilla havet, Atlanten och Anderna och floder och Amazonas regnskog

Geografiske fakta

 • Jordbruksareal (km2): 446.656,02 (2016)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 40,26 (2016)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,03 (2016)
 • Skogsområde (% av landarean): 52,70 (2016)
 • Växtarter (högre), hotade: 268,00 (2018)
 • Landområden (km2): 1.090.598,13 (2010)
 • Total areal (km2): 1.141.748,98 (2018)
 • Tätortsområden (km2): 36.132,14 (2010)

Demografiske fakta

 • Väpnade styrkor, totalt: 481.000,00 (2017)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 14,88 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 5,56 (2018)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.312,16 (2014)
 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,14 (2019)
 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,81 (2018)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 14,16 (2018)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 12,54 (2018)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 116,67 (2016)
 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 493.611.867.841,06 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 1,50 (2014)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 39,70 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,40 (2018)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 64,13 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 3.904.000,00 (2018)
 • Internationell turism, antal avgngar: 4.368.000,00 (2018)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 59,99 (2019)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 72,79 (2019)
 • Arbetsstyrka, totalt: 26.787.864,00 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 79,86 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 74,33 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 77,11 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 66,00 (2019)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 376.188,01 (2018)
 • Däggdjur, hotade: 95,09 (2018)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 58,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 129,91 (2018)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 18,50 (2016)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 78,00 (2018)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 151,62 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 2,80 (2016)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 11,60 (2016)
 • Nettoinvandring: 12,20 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1.023.981,00 (2017)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2,02 (2018)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 68.588,00 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 1,33 (2018)
 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,18 (2018)
 • Befolkning i största stad: 44,75 (2018)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 10.779.376,00 (2019)
 • Befolkning, totalt: 1,38 (2019)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 50.339.443,00 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 140,95 (2019)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 18,90 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): -0,33 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 114,53 (2018)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 23,95 (2019)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 9,96 (2019)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 9,00 (2016)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 17,40 (2015)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 5,80 (2016)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 48,80 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 19,95 (2019)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 81,10 (2019)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 1,78 (2019)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a

Colombia's økonomi

 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 140,95 (2019)
 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 17,49 (2017)
 • Insättningsränta (%): 17,49 (2017)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 7,23 (2017)
 • BNP (US$): 4,50 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 70,06 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 323.802.808.108,25 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 3,32 (2019)
 • BNI (US$): 6.432,39 (2019)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 787.496.727.437,91 (2019)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 313.494.118.805,25 (2019)
 • Vårdplatser (per 1 000 invånare): 2,63 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 15,49 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 26,27 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 85.055.708.814,98 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,53 (2019)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 23,60 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 11,77 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 115,61 (2016)
 • Varuexport (US$): 10,94 (2019)
 • Varuimport (US$): 35.439.871.593,96 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 39.460.000.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (US$): 52.703.000.000,00 (2019)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 3,17 (2018)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 10.602.860.966,74 (2018)
 • Handel (% av BNP): 35,50 (2018)

Relaterade artikler

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 13. november 2014