Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Montenegro

 1. Nationaldagen: I Montenegro så firar man nationaldagen 13 juli för att uppmärksamma dagen år 1878 när Montenegro under en kongress i Berlin erkändes som ett självständigt land (som den 27 staten i världen)
 2. Namn: Namnet "Montenegro" betyder ordagrant "black mountain" och kommer från de mörka skogklädda bergen som täcker landet
 3. Höjder: Omkring 60 % av landet är mer än 1000 meter över havet. Den högsta punkten är toppen Bobotov Kuk som ligger på 2523 meters höjd över havet (även om vissa hävdar att det ligger på gränsen till Albanien finns tre bergtoppar som är högre)
 4. Första världskriget: Fjällen har alltid varit en viktig del av Montenegros försvar och därmed bidragit till att bevara landets självständighet fram till första världskriget då Montenegro drabbades av ett stort nederlag i Österrike-Ungern (1916)
 5. Befrielse: År 1918 befriades de allierade Montenegro från Österrike-Ungern. Då blev Montenegro en del av Serbien och år 1922 blev de en del av kungariket Jugoslavien
 6. Andra världskriget: År 1941 under andra världskriget tog Mussolini Montenegro och gjorde det till en del av kungariket i Italien. Även om de italienska trupperna drog sig tillbaka från landet år 1943 så stannade en del av de tyska trupperna (som var allierade med italienarna) ända fram till december år 1944
 7. SFR Jugoslavien: År 1943 bildades Socialistiska Republiken Montenegro som var en av de sex republikerna i det totala Socialistiska Förbunds Republiken Jugoslavien (SFR Jugoslavien). Detta varade fram till år 1992 då SFR Jugoslavien upplöstes och Serbien och Montenegro blev enade under Den Federala republiken Jugoslavien
 8. Serbien och Montenegro: Serbien och Montenegro ändrade författningen under år 2003 så att Den Federala republiken Jugoslavien döptes om till "Serbien och Montenegro"
 9. Självständighet: Den 21 maj 2006 blev Montenegro självständigt genom att folket i en folkomröstning bröt sig lös från Serbien
 10. Två huvudstäder: Podgorica med sina 160 000 invånare är Montenegros största stad och även landets administrativa huvudstad (de facto). Staden Cetinje är landets sjätte största stad och landets viktigaste huvudstad (de jure). Situationen med de två huvudstäderna har en relation med den Cetinje grundlagen som är listad som landets huvudstad och har historiskt varit huvudstad och är fortfarande huvudstad för ett antal administrativa institutioner - men Podgorica är mycket större och därmed i praktiken Montenegros real huvustad


Fakta: >Montenegros landskap kännetecknas genom sina berg nära kusten

Attribution: Michael Tyler – Flickr.com | Einer flog zu Weit – Wikipedia.org

 

Montenegros landskap kännetecknas genom sina skogklädda berg som reser sig nära kustenlinjen. Bilden visar Kotorbukten (överst), en sjö i Durmitor National Park (mitten) och ön Sveti Stefan (nedre)

Geografiske fakta

 • Placering: Sydöstra delen av Europa. Mellan Adriatiska havet och Serbien
 • Markgränser: Albanien (172 km), Bosnien och Hercegovina (225 km), Kroatien (25 km), Kosovo (79 km) och Serbien (124 km)
 • Kustlinje: 293,5 km
 • Klimat: Medelhavsklimat med varma torra somrar och höstar. Relativt kalla vintrar med mycket snö i inlandet
 • Landskap: Mycket slingrande kust med ett smalt kustland som möts av höga, taggiga kalkstenberg och platåer
 • Lägsta punkt: 0 m (Adriatiska havet)
 • Högsta punkt: 2 522 m (Bobotov Kuk)
 • Naturliga resurser: Bauxit och vattenkraft
 • Största staden: Podgorica
 • Huvudstad: Podgorica (de facto), Cetinje (de jure)
 • Total areal (km2): n/a
 • Landområden (km2): 13.810,00 (2020)
 • Tätortsområden (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): 2.579,50 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 19,18 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 61,49 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 3,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 4,18 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 46,19 (2020)
 • Befolkning i största stad: -0,18 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 620.173,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 22,60 (2019)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,32 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 79,41 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 32,17 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -1,23 (2021)
 • Etniska grupper: 43 % montegriner, 32 % serber, 8 % bosnier, albaner, 5,3 %, 3,7 % övriga (inkl. kroater)
 • Språk: 22 % talar montenegrinska som är det officiella språket, 63 % talar serbiska och som därför är huvudspråk. Övriga språk är bosniska (5,5 %), albanska (5,3 %) och övriga [inkl. kroatiska] (3,7 %)
 • Religioner: 74,2 % ortodoxa, 17,7 % muslimer, 3,5 % katoliker, övriga 0,6 %, ospecificerade 3 % och ateister 1 %
 • Nettoinvandring: -2.400,00 (2017)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,75 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 11,40 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 11,47 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 11,70 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 73,20 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 75,93 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 112,00 (2012)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 7,60 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 64,07 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 121,64 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 10,40 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 2,00 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 26,00 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,80 (2018)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 17,88 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 78,80 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 56,82 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 278.527,00 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 14,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 101,66 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 67,83 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 21,09 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 98,85 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 8.389.493.743,64 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 4.612,34 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 77,61 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 171,97 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 31,40 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 35,95 (2020)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 7,25 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 3.270,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 7,95 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 766.142,85 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 249,00 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 351.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 21,79 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 249,00 (2018)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 60,00 (2017)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 3,86 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 31,70 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 5,23 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2,76 (2018)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 119,25 (2021)

Montenegro's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,37 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 73,82 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 5.809.170.961,78 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 12,43 (2021)
 • BNI (US$): 9.367,02 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 14.137.096.113,02 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 5.932.243.027,43 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 11,32 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 2,41 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 14,95 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 119,25 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 328,15 (2020)
 • Varuexport (US$): 4,11 (2020)
 • Varuimport (US$): 196.504.560,78 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 13,55 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 23,65 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 102,58 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 13,07 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 16,22 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 5,76 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 109,68 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 12.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 515.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 2.956.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 11,32 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 868.503.950,79 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 2,05 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 102.090.504,96 (2020)
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022