Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Peru

 1. Majs: I Peru odlas mer än 55 olika sorters majs vilket är det högsta antalet varianter i världen. I Peru kan man alltså få majs i nästan alla tänkbara färger - inklusive gult, rosa, lila, röd, brun, vit och svart!
 2. Potatis: Potatisen har sitt ursprung från Peru och i dag finns det därför mer än 3 000 sorter i landet. Ett gammalt ordspråk som brukar göra peruanerna stolta är "Soy mas que Peruano la papa" som betyder: "Jag är mer peruansk än en potatis"
 3. Grillade marsvin: Marsvin är en traditionell maträtt i Peru som serveras krispigt stekta med hela kroppen även huvud, svans och ben. Det peruanska marsvinet heter "cuy" eftersom de gör ljudet "cuy, cuy". Marsvinen serveras grillade och serveras med kokt potatis och ibland även med andra tillbehör såsom paprika eller bönor
 4. Naturresurser: Peru är världens sjätte största kaffeproducent och också världens sjätte största producent av guld. Dessutom är Peru en av världens ledande producenter av silver, koppar, bly och zink. Peru har också en av de äldsta petroleumindustrinerna och producerar också några av världens finaste bomull (Pima och Tanguis)
 5. Nationaldryck: Perus nationaldryck heter "pisco sour" och görs av Pisco brandy, citroner, socker, vatten, ägg, glass och toppas med bitter
 6. Cerro Blanco: Världens högsta sanddyn heter Cerro Blanco och fanns i Sechura öknen i Peru. Från toppen till botten är den hela 1176 meter!
 7. Inkariket: Inkariket växte fram under 1300-talet och hade sitt högkvarter i staden Cusco, som ligger i södra Peru. Spanjorerna anlände till Cusco år 1533 och gjort det till en del av sitt rike. År 1535 etablerade spanjorerna den nuvarande huvudstaden Lima
 8. Lima: Över 25 % av Perus befolkning bor i Lima. Befolkningen är främst peruaner som härstammar från européerna eller den så kallade "mestiser" (det vill säga en blandning av indianer och de externa européer)
 9. Iquitos: Höglandsområdet runt Anderna utgör 2/3 av landets areal och bebos nästan uteslutande av indianer som talar Quechua (samma språk inkafolket talade). Öster om Anderna ligger en glest befolkat djungel där den största staden kallas "Iquitos". Staden kan i praktiken endast nås via havs gående båtar som ska segla omkring 3 700 km längs floderna i Amazonas för att nå dit
 10. Peru idag: I Perus moderna historia har det funnits växlande perioder av demokrati och diktatur. Fattigdom bland den indiska befolkningen på grund av gerilla rörelsen. Den lysande stigen (Sendero Luminoso) blev utslagen nästan helt. Detta har uppenbarligen inte löst problemen med fattigdom och produktionen av narkotika


Fakta: I Peru finns det många typer av majs

 

Attribution: Jenny Mealing – Flickr.com

 

Fakta: I Peru finns det mer än 55 sorters majs

Geografiske fakta

 • Placering: Den västra delen av Sydamerika. Kustlinjen är mot Stilla havet
 • Markgränser: Bolivia (1 075 km), Brasilien (2 995 km), Chile (171 km), Colombia (1 800 km) och Ecuador (1 420 km)
 • Kustlinje: 2 414 km
 • Klimat: Varierar från tropiskt i öster till torrt ökenklimat i väster. I Anderna är det allt från tempererat till kallt klimat
 • Landskap: Kustslätter i väster, höga och klippiga berg i mitten (Anderna) och en låglandsdjungel i öster (Amazonas)
 • Lägsta punkt: 0 m (Stilla havet)
 • Högsta punkt: 6 768 m (Nevado Huascaran)
 • Naturliga resurser: Koppar, silver, guld, olja, timmer, fisk, järnmalm, kol, fosfater, kalium, vattenkraft och naturgas
 • Största staden: Lima
 • Huvudstad: Lima
 • Total areal (km2): 1.285.220,00 (2020)
 • Landområden (km2): 1.281.204,39 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 3.457,87 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 244.782,90 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 19,12 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 56,51 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 328,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,73 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 0,82 (2018)
 • Befolkning i största stad: 26,02 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 10.882.757,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 1,23 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 78,50 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 1,48 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 21,50 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 0,29 (2021)
 • Etniska grupper: 45 % indianer (från Peru), 37 % mestiser (en blandning av indianer och vita), 15 % vitt, 3 % andra
 • Språk: Det officiella språket är spanska (84,1 %), Quechua (13 %) och aymara (1,7 %). Övriga språk är Ashaninka (0,3 %), andra inhemska språk (0,7 %) och andra språk (0,2 %)
 • Religioner: 81,3 % romersk-katolska, 12,5 % evangelister, 3,3 % andra och ospecificerade 2.9 % (eller ingen)
 • Nettoinvandring: 10,00 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,22 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 17,83 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 13,20 (2012)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,33 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 76,82 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 70,81 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 73,67 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 127,92 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 13,60 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 103,42 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 184,31 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 4,20 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 44,54 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 32,90 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,70 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 5,10 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 18.351.926,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 71,07 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 73,62 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 33.715.471,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 50,50 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 121,92 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 9,52 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 22,70 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 487.496,26 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 278.054.932.367,21 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.334,19 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 71,11 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 53,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 8,10 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 6,38 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,90 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 3,80 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 68.012,00 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 199,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.639,00 (1998)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.119.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 791.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.639,00 (1998)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 127,00 (1998)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 1,59 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 1,40 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 83.351,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2,98 (2018)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 138,58 (2021)

Peru's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,70 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 68,70 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 223.249.497.500,39 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 13,35 (2021)
 • BNI (US$): 6.621,57 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 463.538.286.394,48 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 207.496.263.464,41 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 15,40 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 4,27 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 35,04 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 138,58 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 14,67 (2020)
 • Varuexport (US$): 13,15 (2021)
 • Varuimport (US$): 29.350.615.884,14 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 21,75 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 12,52 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 118,54 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 11,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 7,80 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 20,65 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 10,98 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 117,91 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 158.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 59.443.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 50.871.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 15,40 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 78.232.747.513,27 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 1,12 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 2.360.613.146,27 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022