Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Litauen

 1. Lietuva: På litauiska heter Litauen ”Lietuva”
 2. Påsk: I Litauen är det inte påskharen som kommer med ägg vid påsk utan det är "påsk-mormor/farmor"
 3. Nationalsport: Den nationella sporten i Litauen är basket och Litauens landslag är en av de bästa i världen. Fler litauiska basketspelare har spelat i den amerikanska ligan NBA
 4. Kristendom: Under år 1387 så var Litauen det sista landet i Europa som omvändes till kristendomen av storhertigen Jogaila. Detta skedde efter att korsfararna och den tyska ordern i mer än 100 år hade försökt att omvandla den hedniska befolkningen
 5. Hedniska traditioner: Även Litauen har varit ett kristet land i hundratals år men det finns fortfarande flera hedniska traditioner som lever vidare. En del av dessa är även en del av de kristna ritualer och händelserna
 6. Tidigare supermakt: Under 1400-talets århundrade så var Litauen ett av de största länderna i Europa och ingick i dagens Vitryssland och Ukraina och delar av Polen och Ryssland
 7. Den baltiska kedjan: Den 23 augusti 1989 så var Litauen en del av Östersjön kedja; en demonstration mot Sovjetunionens tidigare ockupation av Estland, Litauen och Lettland. Under demonstrationen tog ca 2 miljoner människor varandra i händerna och bildade en 600 km lång kedja som sträckte sig genom alla tre länderna
 8. Nationalparfymen: Litauen är det enda landet i världen som har en nationalparfym; The Scent Litauen. Parfymen kan användas på kroppen men är egentligen avsedd för hemmet. Det sägs att doften innehåller hela nationens historia
 9. Natur: Cirka en tredjedel av Litauen är täckt av skog. Landskapet kännetecknas i allmänhet av låglänta våtmarker med många små sjöar
 10. Nationalfågel: Litauens nationalfågel är storken eftersom att det finns relativt många storkar utanför stadsområdena


Fakta: Vilnius är huvudstad i Litauen

 

Attribution: Jean-Pierre Dalbéra – Wikipedia.org + F Mira – Flickr.com

 

Litauens huvudstad, Vilnius har ca 535 000 invånare vilket gör den till den största staden i landet

Geografiske fakta

 • Placering: Östeuropa. Mellan Ryssland och Litauen med kust mot Östersjön
 • Markgränser: Vitryssland (680 km), Litauen (576 km), Polen (91 km), Ryssland (Kaliningrad) (227 km)
 • Kustlinje: 90 km
 • Klimat: Växlar mellan kontinentalt klimat och havsklimat. Våta, milda vintrar och milda, varma somrar
 • Landskap: Lågland. Många små sjöar spridda över hela landet. Bördig jord
 • Lägsta punkt: 0 m (Östersjön)
 • Högsta punkt: 294 m (Aukstojas)
 • Naturliga resurser: Torv, åkermark och timmer
 • Största staden: Vilnius
 • Huvudstad: Vilnius
 • Total areal (km2): 65.290,00 (2018)
 • Landområden (km2): 59.360,14 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 4.610,86 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 29.470,00 (2018)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 47,05 (2018)
 • Skogsområde (% av landarean): 35,14 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 1,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 4,14 (2018)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 44,62 (2020)
 • Befolkning i största stad: 538.894,00 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 0,02 (2020)
 • Befolkning, totalt: 2.794.700,00 (2020)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,30 (2020)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 88,34 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 31,95 (2020)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,58 (2020)
 • Etniska grupper: 84,1 % litauer, 6,6 % polacker, 5,8 % ryssar, 1,2 % vitryssar, 1,1 % andra, 1,2 % ospecificerade
 • Språk: Litauiska 82 %, ryska 8 %, polsk 5,6 %, övriga 0,9 %, och ospecificerade 3,5 %
 • Religioner: Romersk-katolska 77,2 %, 4,1 % rysk-ortodoxa, 0,8 % gammaltroende, 0,6 % evangelisk lutherska, 0,2 % evangelisk reformerta, 0.8 % andra (inkl. sunnimuslimer, grekiska katoliker, judar och karaktäristiska judar)
 • Nettoinvandring: -163.902,00 (2017)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,61 (2019)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,80 (2019)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 13,22 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 13,70 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 81,00 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 71,50 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 76,13 (2019)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 8,10 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 73,28 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 200,93 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 9,60 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 3,00 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 27,10 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,30 (2018)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 8,49 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.465.235,00 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 18,05 (2019)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 61,24 (2019)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 20,60 (2018)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 11,30 (2019)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 102,99 (2019)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 68,05 (2020)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 8,65 (2019)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 99,82 (2011)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 57.534.841.888,63 (2020)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.821,15 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 83,06 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 174,21 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 27,10 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 19,56 (2020)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,57 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 6.072,00 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 3,33 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 45,00 (2003)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.911,00 (2019)
 • Internationell turism, antal ankomster: 6.150.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 4.881.000,00 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.911,00 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 468,00 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 6,43 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 45,40 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 9,45 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 5,04 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 119,80 (2020)

Litauen's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 81,62 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 56.546.957.475,49 (2020)
 • BNP per invånare (US$): -0,13 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 20.233,64 (2020)
 • BNI (US$): 109.529.739.069,64 (2020)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 54.911.765.539,80 (2020)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 0,47 (2020)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 12,70 (2018)
 • Utlåningsränta (%): 35,20 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 14.124.504.449,70 (2020)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 119,80 (2020)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): 32.767.000.000,00 (2020)
 • Varuimport (US$): 33.140.000.000,00 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 20,16 (2020)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 13,49 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 88,17 (2018)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 99,58 (2018)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 20,80 (2020)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 24,98 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 15,70 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 8.877.695.270,69 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 39.550,00 (2018)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 2,12 (2020)
 • Försvarsutgifter (US$): 1.170.637.182,26 (2020)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 12,70 (2018)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 1,20 (2020)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 29,77 (2019)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 137,72 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 11. augusti 2020