Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Färöarna

 1. Skatteskulder: Ända fram till år 1992 så kunde du inte köpa öl om du var skyldig skatteväsendet pengar
 2. Skatteskulder: Dödsannonserna läses upp 2 gånger om dagen på radion i Radio News under sändningen kl. 12.00 och 18.00
 3. Får: Även om det finns 70 000 får på Färöarna - och endast 49 706 människor – innebär att de endast står för ca 40 % av den totala konsumtionen av lamm resten importeras från Nya Zeeland. Lamm är i allmänhet svårt att komma över i de färöiska stormarknaderna
 4. Geografiska fakta: Färöarna är 113 km lång, 75 km bred och består av 18 öar. Det finns ungefär 1 400 km2 och 1 117 km kust och oavsett var du är på Färöarna så är du aldrig mer än 5 km från havet. Landets genomsnittliga höjd är ungefär 300 meter och det högsta berget Slættaratindur är 882 meter högt
 5. Väder och klimat: I jämförelse med Färöarnas nordliga område där vädret i allmänhet är mycket milt men också mycket skiftande. Havet fryser aldrig till is eftersom Färöarna är i mitten av den varma Golfströmmen. Somrarna är svala (genomsnittlig temp. 12 grader) medan vintrarna är milda (genomsnittlig temp 3,5 grader) med begränsat snöfall
 6. Dagar och nätter: Vid midsommar så är den längsta dagen med hela 19 ½ timmar. De långa dagarna och ljusa nätter ger Färöarna en speciell atmosfär
 7. Statsskick: Färöarna tillhör formellt sett konungariket Danmark men har sedan år 1948 successivt blivit självständighet och har också en representant i det danska parlamentet. Den högsta myndigheten i landet är det färöiska parlamentet som grundades år 900 e.Kr. (Under namnet Alltinget) som är ett av de äldsta parlamenten i världen. Färöarna är inte medlemmar i EU och handeln på öarna styrs genom handelsavtal. Färöarna har en egen flagga som kallas Merkið ("Märka")
 8. Nationaldagen: Färöarna nationaldag heter Ólavsøka ("Olaifesten") och firas den 28 och 29 juli till minne av den norske kungen Olav den heliges död 29 juli år 1030. Nationaldagen uttrycker dessutom Färöarnas speciella samfund av politik och kristendom som är djupt rotade i deras kultur och samhälle. Kung Olav är också det färöiska skyddshelgonet
 9. Helgdagar: I grund och botten så är de färöiska helgdagarna på samma sätt som den danska men de har ytterligare tre stycken: Flaggans dag den 25 april, Ólavsøkuaftan 28 juli och Ólavsøkudagur 29 juli
 10. Språk: Det finns två officiella språk på Färöarna; färöiska och danska. Även om danskan tidigare var det enda officiella språket så talar de boendena idag endast färöiska dagligen. Skolan undervisar danska från 3:e klass och examen i danska är samma som i Danmark. Färöiska härstammar från fornnordiska och är nära besläktad med alla de övriga nordiska språken men liknar isländska mest. De flesta färingar förstår alla nordiska språk och engelska


Fakta: Färöarna har en mycket speciell natur

 

Attribution: DavideGorla + Peter Leth – Flickr.com

 

Fakta: Färöarna är känd för sin robusta natur och sitt milda klimat

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa. En skärgård mellan Norska havet och Nordatlanten. Ungefär halvvägs mellan Norge och Island
 • Markgränser: 0 km
 • Kustlinje: 1 117 km
 • Klimat: Milda vintrar och svala somrar. Mestadels molnigt, dimmigt och blåsigt
 • Landskap: Ojämnt och stenig med några lägre punkter men annars klippor längs större delen av kusten
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlanten)
 • Högsta punkt: 882 m höjt (berget Slættaratindur)
 • Naturliga resurser: Fisk, valar och vattenkraft. Möjligen olja och naturgas
 • Största staden: Torshavn
 • Huvudstad: Torshavn
 • Total areal (km2): 0,00 (2015)
 • Landområden (km2): 12.959,67 (2020)
 • Tätortsområden (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): 960,70 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 70,33 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 0,00 (2018)
 • Växtarter (högre), hotade: 1.385,84 (2015)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,06 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 1,34 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): n/a
 • Etniska grupper: 91,7 % färingar, 5,8 % danskar, 0,4 % av islänningar, norrmän 0,2 % och 0,2 % polacker
 • Språk: Färöiska och danska
 • Religioner: 85 % är evangeliska lutherska kristna och 10 % tillhör Moraviansen. Resterande 10 % tillhör en av följande: Den katolska kyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Jehovas vittnen, Sjundedags Adventistsamfundet eller Bahá'í
 • Nettoinvandring: n/a

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 92,28 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 8,10 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): n/a
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 2,29 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): n/a
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): n/a
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): n/a
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): n/a
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): n/a
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): n/a

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 111,96 (2021)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 0,00 (2022)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Arbetsstyrka, totalt: n/a
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): n/a
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): n/a
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 0,58 (2021)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): n/a
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): n/a

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 83,50 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 88,05 (2009)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 38,37 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): n/a
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): n/a
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 17,07 (2009)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): n/a
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): n/a
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: n/a
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 4,03 (2013)
 • Internationell turism, antal ankomster: 0,90 (2021)
 • Internationell turism, antal avgngar: 52.889,00 (2021)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 4,03 (2013)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 42,58 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 4,00 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): n/a
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): n/a
 • Läkare (per 1 000 invånare): n/a
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 57,42 (2021)

Färöarna's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 28,78 (2011)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 19,53 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 712.856.483,91 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 91,27 (2021)
 • BNI (US$): 7,15 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 261.042.452,00 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 1.305.756.809,93 (2017)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 69.010,31 (2021)
 • Utlåningsränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): n/a
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 3.649.886.275,07 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): n/a
 • Varuimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 97,58 (2017)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 85,70 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 81,40 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 1.096.198.681,40 (2017)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 104,90 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri, värdetillväxt (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 12,80 (2021)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 69.010,31 (2021)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): n/a
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022