Fakta om Färöarna

Fakta om Färöarna

1. Skatteskuld: Fram till 1992 kunde du inte köpa öl om du var skyldig skattemyndigheten pengar

2. Dödsannonser: Dödsannonserna läses upp två gånger om dagen i radion i samband med nyhetssändningen: kl. 12.00 och kl. 18.00

3. Fårkött: Trots att det finns 70.000 får på Färöarna - och bara 49.706 invånare - täcker färingarna bara cirka 40% av sin totala lammkonsumtion; resten importeras från Nya Zeeland. Lammkött är i allmänhet svårt att hitta i färöiska livsmedelsbutiker

4. Geografiska fakta: Färöarna är 113 km långa, 75 km breda och består av 18 öar. Det finns cirka 1.400 km2 och 1.117 km kustlinje och oavsett var du befinner dig på Färöarna är du aldrig mer än 5 km från havet. Den genomsnittliga höjden i landet är cirka 300 meter och det högsta berget (Slættaratindur) är 882 meter högt.

5. Väder och klimat: Med tanke på Färöarnas nordliga läge är vädret i allmänhet mycket milt, men också mycket omväxlande. Havet fryser aldrig, eftersom Färöarna ligger mitt i den varma Golfströmmen. Somrarna är svala (medeltemperatur 12 grader), medan vintrarna är milda (medeltemperatur 3,5 grader) med begränsat snöfall.

Fakta: Tinganes är namnet på den gamla stadsdelen i huvudstaden Tórshavn på Färöarna
Tillskrivning: Erik Christensen - Wikipedia.org

Fakta: Tinganes är den gamla stadsdelen i Färöarnas huvudstad Tórshavn. Namnet "Tinganes" kommer från Lagtinget, som etablerades på detta näs under vikingatiden (900) och finns kvar än idag

 

6. Dagar och nätter: Vid midsommar är den längsta dagen 19 ½ timme lång. De långa dagarna och ljusa nätterna ger Färöarna en mycket speciell atmosfär

7. Styrning: Färöarna är formellt en del av kungariket Danmark, men har gradvis fått självstyre sedan 1948 och är också representerade i det danska parlamentet. Den högsta myndigheten i landet är Lagtinget, som bildades 900 e Kr (under namnet Altinget), vilket gör det till ett av de äldsta parlamenten i världen. Färöarna är inte medlemmar i EU och handeln på öarna styrs av handelsavtal. Färöarna har också sin egen flagga, kallad Merkið ("Märket")

8. Nationaldagen: Färöarnas nationaldag heter Ólavsøka ("Olaf-festivalen") och firas den 28 och 29 juli till minne av den norske kungen Olav den heliges död den 29 juli 1030. Nationaldagen uttrycker också färöingarnas speciella förening av politik och kristendom, som är djupt rotad i deras kultur och samhälle. Kung Olav är också färöingarnas skyddshelgon

9. Allmänna helgdagar: De färöiska helgdagarna är i princip desamma som de danska, men de har tre till: Flaggdagen den 25 april, Ólavsøkuaftan den 28 juli och Ólavsøkudagur den 29 juli.

10. Språk: Det finns två officiella språk på Färöarna: färöiska och danska. Tidigare var danska det enda officiella språket, men idag talar färingarna bara färöiska till vardags. Danska lärs ut i skolorna från årskurs 1 och det danska provet är detsamma som i Danmark. Färöiska härstammar från fornnordiska och är nära besläktat med alla de andra nordiska språken, men mest lik isländska. De flesta färöingar kan förstå alla nordiska språk och engelska

Fakta: Färöarna har en vacker och mycket speciell natur och ett relativt milt klimat
Tillskrivning: DavideGorla + Peter Leth - Flickr.com

Fakta: Färöarna är kända för sin hårda natur och sitt milda klimat

Geografiska fakta

 • Plats: Norra Europa. En ögrupp mellan Norska havet och Nordatlanten. Ungefär halvvägs mellan Norge och Island
 • Landets gränser: 0 km
 • Kustlinje: 1 117 km
 • Klimat: Milda vintrar, svala somrar. Oftast molnigt, dimmigt och blåsigt
 • Landskap: Ojämn och stenig med några låga punkter, men i övrigt stenig längs större delen av kusten
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlanten)
 • Högsta punkt: 882 m (Slættaratindur)
 • Naturresurser: Fisk, valar och vattenkraft. Eventuellt olja och naturgas
 • Största stad: Tórshavn
 • Huvudstad: Tórshavn
 • Total yta (kvadratkilometer): 0,00 (2015)
 • Landområden (km2): 12.960,00 (2021)
 • Stadsområden (km2): n/a
 • Jordbruksmark (km2): 960,70 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 70,12 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 0,00 (2018)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 1.385,84 (2015)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,06 (2021)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): n/a
 • Befolkning i den största staden: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 0,82 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): n/a
 • Etniska grupper: 91,7% färöingar, 5,8% danskar, 0,4% islänningar, 0,2% norrmän och 0,2% polacker
 • Sprog: Färöiska och danska
 • Religioner: 85% är evangelisk-lutherska kristna och 10% tillhör den moraviska kyrkan. De återstående 10% tillhör något av följande: Katolska kyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, Jehovas vittnen, Sjundedagsadventistsamfundet eller Bahá'í
 • Nettoinvandring: n/a

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 106,62 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,10 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): n/a
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 2,05 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): n/a
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): n/a
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): n/a
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): n/a
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): n/a
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): n/a

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 4,00 (2018)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 111,96 (2021)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): n/a
 • Arbetskraften, totalt: n/a
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 53.270,00 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): n/a
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): -0,03 (2023)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): n/a
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): n/a
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): n/a

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 81,30 (2022)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 88,05 (2009)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 0,00 (2023)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): n/a
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): n/a
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 17,07 (2009)
 • Nya företag (antal registreringar): n/a
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): n/a
 • Noterade företag, totalt: n/a
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 4,03 (2013)
 • Internationell turism, antal ankomster: 38,61 (2021)
 • Internationell turism, antal avgångar: 0,34 (2023)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 4,03 (2013)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 42,99 (2023)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 83,30 (2022)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): n/a
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): n/a
 • Läkare (per 1 000 invånare): n/a
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 57,01 (2023)

Fakta Faroarnas ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 4.064.913.347,93 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 3.656.817.999,39 (2022)
 • BNP per capita (US$): 28,78 (2011)
 • GDP, KPP (US$): 18,08 (2022)
 • BNI (US$): 642.778.730,59 (2022)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 107,10 (2022)
 • Bruttosparande (% av BNP): 6,93 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 5,40 (2022)
 • Låneränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 1.096.198.681,40 (2017)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 3.555.929.833,05 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 1.481.311.149,68 (2021)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 97,58 (2017)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 85,40 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 246.405.108,31 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 1.305.756.809,93 (2017)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): n/a
 • Industri, förädlingsvärde (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 11,80 (2022)
 • Militära utgifter (% av BNP): n/a
 • Militära utgifter (US$): n/a

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 5,40 (2022)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 124,91 (2022)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): n/a
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): n/a