Fakta om Hans Christian Andersen

Fakta om den danske författaren Hans Christian Andersen
 1. Världsberömd: HANS CHRISTIAN ANDERSEN Andersen är en världsberömd dansk författare som är mest känd för sina sagor för barn
 2. 160 språk: Under en period på nästan 40 år lyckades han skriva och publicera 156 sagor, som idag har översatts till mer än 160 olika språk. Det totala antalet publicerade sagor och berättelser är 212 om man inkluderar material som publicerats efter hans död
 3. Kina: Några av hans äventyr är nu obligatoriskt undervisningsmaterial för skolbarn i Kina
 4. Andra publikationer: Förutom sagor skrev han också många böcker, dikter, dramer, självbiografier och reseskildringar
 5. Julhjärtat: I Danmark var han också känd för sina buketter och pappersklipp. Han tros ha uppfunnit det danska flätade julhjärtat
 6. Den gula eran: Han var en av huvudpersonerna i den danska guldåldern (tillsammans med H.C. Ørsted, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Ørsted, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard och andra).
 7. Kärlek: HANS CHRISTIAN ANDERSENS FÖRSTA KÄRLEK VAR FÄSTMÖN RIBORG KRISTINE VOIGT. Andersens första stora kärlek var den redan förlovade Riborg Kristine Voigt, dotter till en kunglig agent
 8. Citat: Berömda citat av Hans Christian Andersen inkluderar. Andersen inkluderar: "Att resa är att leva" och "Vad den fetare gör är alltid rätt
 9. Äventyr: Hans mest kända sagor inkluderar: "Tinderboxen", "Prinsessan på ärten", "Den lilla sjöjungfrun" och "Den fula ankungen
 10. Dikter: Hans mest kända dikter är bl.a: "Hist hvor Vejen slår en Bugt" och "I Danmark er jeg født
Fakta: Kinesiska skolbarn får lära sig Hans Christian Andersens sagor. Andersens sagor
Tillskrivning: Urbandweller - Wikipedia.org

Fakta: Idag är några av Hans Christian Andersens sagor en obligatorisk del av skolundervisningen i Kina. Andersens sagor är en obligatorisk del av läroplanen för skolbarn i Kina

 

Grundläggande information

 • Namn: HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Andersens fullständiga namn är Hans Christian Andersen
 • Född: Han föddes den 2 april 1805 i Hjørnehuset, Hans Jensens Stræde 43 (en del av det nuvarande museet H.C. Andersens Hus) i Odense
 • Dop: Han döptes i hemmet kl. 02.00 den 2 april 1805. Dopet bekräftades den 15 april 1805 i Sankt Hans kyrka i Odense; det första dopet skedde direkt efter födseln på grund av den höga barnadödligheten på den tiden
 • Dopcertifikat: Dopcertifikatet utfärdades i november 1823 - förmodligen i samband med ett arvsärende efter farfaderns död
 • Familj: Han gifte sig aldrig och hade inga barn
 • Död: Han dog 4 augusti 1875 på Rolighed i Köpenhamn. Han är begravd på Assistens Kierkegaard i Köpenhamn

 

 

Fakta om H.C. Andersens familj

 • Far: Hans far var skomakargesällen Hans Andersen (1782-1816), som också var soldat
 • Mpr: Hans mor var tvätterskan Anne Marie Andersdatter (1773 eller 1775 - 1833)
 • Inspiration: Man tror att H.C. Andersens mors liv inspirerade honom att skriva sagorna "Den lilla flickan med tändstickorna" och "Hon var inte god nog". Det var dock hans far som väckte hans intresse för skådespeleri
 • Äktenskap: H.C. Andersens föräldrar gifte sig i St Knuds kyrka i Odense den 2 februari 1805 (2 månader före Hans Christian Andersens födelse)
 • Syskon: Vid tiden för H.C. Andersens födelse hade hans mor redan en dotter, Karen Marie Andersen, som placerades hos hans mormor

 

Barndom

 • Bostäder: HANS CHRISTIAN ANDERSEN Andersen växte upp i fastigheten Klingenberg 646, som nu är Munkemøllestræde 3. Bostaden var totalt 42 m2 stor
 • Utbildning: Vid 6 års ålder skickades han till en pojkskola. Senare gick han i en skola för judiska barn och sedan även i en "fattigskola
 • Holbergs komedier: Det var hans far som väckte Hans Christian Andersens intresse för teater. Andersens intresse för teater och kultur genom att visa honom Holbergs komedier
 • Arbete: H.C. Andersen gick i lära på en tygfabrik och arbetade även på en tobaksfirma, men han var inte lämpad för fysiskt arbete - han skickades tillbaka till en fattigskola där han läste religion och aritmetik
 • Bekräftelse: HANS CHRISTIAN ANDERSEN Andersen konfirmerades den 8 juli 1819 i Odense domkyrka av domkyrkans kyrkoherde, som normalt bara konfirmerade barn från välbärgade familjer
 • Privilegier: Trots familjens fattiga situation drabbades de aldrig av några egentliga svårigheter och Hans Christian Andersen Andersen hade i allmänhet ett mer skyddat och privilegierat liv än barn från liknande omständigheter

 

Ungdom och vuxenliv

 • Köpenhamn: HANS CHRISTIAN ANDERSEN Andersen lämnade Odense den 4 september 1819 och anlände till Köpenhamn följande dag
 • Nätverkande: I Köpenhamn lyckades han komma i kontakt med flera av den tidens viktiga personligheter inom teater- och konstvärlden och lyckades samla in pengar för att få "dagen av vägen
 • Första omgången: År 1821 skrev Hans Christian Andersen sin första pjäs. Andersen skrev sin första pjäs: Rånarna i Vissenbjerg. År 1822 gav han ut sin första bok, "Spöket vid Palnatoks grav", som inte sålde i många exemplar
 • Latinskola: Vid 17 års ålder började han på den prestigefyllda latinskolan i Slagelse, som möjliggjordes tack vare en donation från kung Frederik den 6:e.
 • B.S. Ingemann: Därefter tillbringade han flera perioder i Sorø, där han kom i kontakt med poeten B.S. Ingemann
 • Arv: År 1824 reste han tillbaka till Odense för att överföra en del av sin farfars arv till sin mor. Han besökte sin mor igen 1825
 • Omlokalisering: År 1826 flyttade Hans Christian Andersen till Helsingör. Andersen flyttade till Helsingör. År 1827 flyttade han dock tillbaka till Köpenhamn eftersom levnadsvillkoren i Helsingör var för dåliga
 • Författarens debut: Den 25 september 1827 fick han sin dikt "Det döende barnet" publicerad i Kjøbenhavnsposten och hans karriär som författare började
 • Examen från gymnasiet: Trots att han var tvungen att ta studentexamen 1827 fick han inte sin examen förrän den 22 september 1828.
 • Dans och sång: H.C. Andersen drömde om att bli utbildad i dans och sång vid Det Kongelige Danske Teater, vilket han inte var lämpad för (även om han startade programmet)
 • Första utgåvan: År 1831 publicerade han sin första diktsamling och 1835 sin första roman samt sina två första sagosamlingar
 • Resa: Under åren 1831 - 1863 företog han omfattande resor, bl.a. till Tyskland, Italien, Malta, Grekland, Turkiet, England, Spanien och Marocko