Filter i svensk bilhistoria

Volvo startade 1927, först med lastbilar och snart med personbilar

I en förbränningsmotor behövs filter, ja en rad olika filter. En “förbränningsmotor” avser till exempel en bensin- eller dieselmotor. Utan några filter alls kommer det helt logiskt att komma in och samlas en massa smuts eller partiklar av ämnen som kan göra skada.

När förbränningsmotorerna började användas i Sverige i början av 1900-talet var det ungefär samtidigt som man började experimentera med oljefilter i motorerna. Luftfilter, bränslefilter, och kupéfilter kom efter hand. Ju mer avancerad motor du har, desto fler filter har den förstås. Innan tips och råd om olika filter i bilen kommer lite bilhistoria.

 

Tidig svensk bilhistoria

Den första bilen som satte sina hjul i Sverige var antagligen en Panhard med Daimlers motor från Frankrike, som användes på en industriutställning 1891.1897-98 konstruerades den första svenska bilen med förbränningsmotor av Gustav Eriksson.

När kom då de stora svenska bilfabrikerna till? När började Saab och Volvo tillverkas? Även om Saab hade tillverkat bland annat flygplan flera decennier innan, var det först 1947 som den första bilmodellen, Saab 92, kom till. De började serietillverkas två år senare.

Volvo började 1927, först med lastbilar och snart också personbilar. Den första personbilen var ÖV4 och den började serietillverkas 1928.

Volvo startade 1927, först med lastbilar och snart med personbilar

De här tidiga bilarna hade förstås förbränningsmotorer men de hade inte några oljefilter. Oljefilter blev vanligare under 40- och 50-talen.

Det fanns naturligtvis många andra små märken under bilens tidigare historia i Sverige. Har du till exempel hört talas om märkena “Tidaholms bruk”, “Nyköping Automobilfabrik” och “Vabis”? Det blev av olika anledningar ändå Saab och Volvo som blev de stora svenska “biljättarna”.

 

Oljefiltrets funktion

Eftersom filter används i alla system, kolla upp vilka du ska byta härnäst i din bil. Hur är det med oljefiltret? Oljefiltret är det första filter som man laborerade med i tidiga förbränningsmotorer, och det beror förstås på problem med partiklar som hela tiden förorenar oljan som finns i systemet.

Enkelt förklarat: när du ska byta motorolja i bilen är den antagligen mycket mörkare än när du hällde i den och det beror på att den är full av metallpartiklar och annat.

Oljefiltret måste därför också bytas regelbundet, och det vanligaste är att man byter det när man byter motorolja. Vad händer om man inte gör det? Partiklarna skadar med tiden motorn genom slitage, och till slut kan olika ställen bli igensatta så att bilen inte ens startar.

Prestanda och bränslekonsumtion påverkar förstås också av förorenad olja. Så var inte slarvig med oljefiltret, det är verkligen viktigt!

 

Luftfiltrets funktion

När det gäller luftfiltret så har det också en viktig funktion. Här handlar det inte om att filtrera någon vätska förstås, utan luften. Luftfilter måste också bytas regelbundet för att inte försämra bilens prestanda och livslängd.

Det finns olika sorters luftfilter och de vanligaste är panel-luftfilter. Antagligen har du det i din bil och de är inte så dyra och lätta att byta. Andra sorters luftfilter är cylinderformade luftfilter och K&N . Alla luftfilter är ändå för att rena luften från damm och partiklar så att motorn inte förorenas.

Luftfilter introducerades i bilindustrin på 1950-talet

Luftfilter kom in i bilindustrin på 1950-talet och blev standard på 1960-talet. Är du en lycklig ägare till en svensk Saab eller Volvo från den tiden – och motorn fortfarande går bra – är det kanske delvis tack vare att motorn har både oljefilter och ett luftfilter.

 

Bränslefiltrets funktion

Bränslefiltret fanns alltså inte heller i tidiga bilar och blev inte vanligt förrän på 50-talet. Bränslefiltrets uppgift är att rena till exempel bensinen från smutspartiklar.

En källa kan ofta vara bensintanken, som tenderar att rosta med åren. Det är förstås inte bra att rostbitar kommer in i motorn genom bränslet.

När det gäller dieseldrivna förbränningsmotorer är det särskilt viktigt att det inte kommer in vatten, och då spelar bränslefiltret en viktig roll i att skydda motorn från det.

Byt bränslefilter vid lagom intervall när du servar bilen.

 

Kupéfiltrets funktion

Det viktigaste filtret, vilket är det egentligen? Sett ur människans synvinkel borde det vara kupéfiltret eftersom det renar luften som går in i kupén. Det skyddar alltså din och dina passagerares hälsa, genom att det filtrerar bort damm, farliga partiklar och pollen.

Kupéfiltret rekommenderas därför att bytas varje år.

Mer information på webbplatsen foretagskallan.se om den svenska bilhistoriens tidiga år.