Fakta om Irak

Fakta om Irak

1. Sandstormar: Sand- och dammstormar härjar i Irak under 20-50 dagar varje år. De är mest frekventa under sommaren. Stormarna kan vara upp till flera tusen meter höga.

2. Bibeln: Enligt Bibeln var Abraham från Ur i södra Irak. Isaks hustru Rebekka kom från Nahor, som också ligger i Irak (på gränsen till Iran). Enligt legenden ligger Edens lustgård också i Irak

3. Beundran och beröm: Om du beundrar ett föremål i en irakiers hem (t.ex. en vas) kommer irakiern vanligtvis att insistera på att ge dig den. Därför är det vanligt att man inte berömmer andra människors egendom alltför mycket.

4. Tigris och Eufrat: Den bördiga regionen mellan de berömda floderna Tigris och Eufrat gav stabilitet åt de första befolkningarna omkring 700 f.Kr. i det område där Irak ligger idag. Regionen har haft många namn genom tiderna - bland annat det arabiska "Al-Jazira" (ön) och det grekiska "Mesopotamien" (landet mellan två floder)

5. Kvinnor: Kvinnor i Irak har traditionellt haft större frihet än kvinnor i andra omgivande länder. Sedan Gulfkriget (1990-1991) har dock situationen för kvinnor försämrats på grund av olika religiösa gruppers ökade inflytande i samhället.

Fakta: Masgouf är Iraks nationalrätt
Tillskrivning: Al Jazeera English - Flickr.com

Fakta: Iraks nationalrätt "Masgouf" är grillad karp. Traditionellt tillagas den på träpinnar över en eld, men på senare tid används även järngaller i ugnar

 

6. Sadam Hussein: Sadam Hussein var Iraks diktator från den 16 juli 1979 till den 9 april 2003, då han avsattes kort efter att Irakkriget (20 mars 2003 - 15 december 2011) hade brutit ut. Sadam Hussein avrättades genom hängning den 30 december 2006 och begravdes i sin födelseort Al-Awja nära Tikrit ca 2 km från sina söner Uday och Qusay Hussein

7. Krig: Irak har under årens lopp varit inblandat i ett antal krig - bland annat mot Israel, Irak och USA. Dessutom har det förekommit flera interna strider mellan araber och kurder i Irak, vilket har lett till att regionen Kurdistan har bekräftats i artikel 113 i den irakiska konstitutionen (vilket ger kurderna en högre grad av självstyre).

8. Nationell maträtt: Iraks nationalrätt är "masgouf" (eller masgûf), som är karp kryddad inuti med marinad (olivolja, salt, bergssalt, tamarind och gurkmeja) och grillad på träpinnar eller ett järngaller. Den totala tillagningstiden är 1-3 timmar beroende på karpens storlek (allt fett ska avlägsnas före servering). När karpen fisk är krispig på utsidan, lägg upp den på ett stort fat med citroner, lökringar och pickles. Täck sedan över med ett tunnbröd för att hålla den varm fram till serveringen. Masgûf kan spåras tillbaka till antiken (ca 500 f.Kr.)

9. Flyktingar: Enligt UNHCR:s rapport från 2010 var irakierna den näst största flyktinggruppen i världen med 1,8 miljoner flyktingar, näst efter afghanerna med 2,9 miljoner flyktingar

10. Berg: I Irak täcker berg 20% av landets yta. De två största bergskedjorna är Taurus (vid gränsen mot Turkiet) och Zagros (vid gränsen mot Iran). Bergen är de enda områden i Irak där det fortfarande finns skog.

Fakta: Tigris och Eufrat är två floder i Irak
Tillskrivning: Karl Musser + Bjørn Christian Tørrissen - Wikipedia.org | Arian Zwegers - Flickr.com

Marken mellan de två berömda floderna Tigris (överst) och Eufrat (nederst) är mycket bördig. Området kallas idag för "mänsklighetens vagga", vilket innebär att det är en av de platser där en eller flera civilisationer har uppstått

Geografiska fakta

 • Plats: Mellanöstern. Mellan Iran och Kuwait med kust mot Persiska viken
 • Landets gränser: Iran (1 458 km), Jordanien (181 km), Kuwait (240 km), Saudiarabien (814 km), Syrien (605 km) och Turkiet (352 km)
 • Kustlinje: 58 km
 • Klimat: Mestadels öken. Milda till kalla vintrar och varma, molnfria somrar. Bergsområdena i norr, som gränsar till Iran och Turkiet, har kalla vintrar med tidvis kraftiga snöfall. Snön smälter tidigt på våren, vilket kan orsaka översvämningar i centrala och södra Irak.
 • Landskap: Mestadels breda slätter. Stora översvämmade områden (kärr) täckta av vass längs den iranska gränsen i söder. Berg längs gränserna mot Turkiet och Iran i norr och öster. Öken i söder och väster där Iran gränsar till Saudiarabien, Jordanien och Syrien.
 • Lägsta punkt: 0 m (Persiska viken)
 • Högsta punkt: 3 611 m ("Cheekha Dar" som betyder "svart tält" på kurdiska)
 • Naturresurser: petroleum, naturgas, fosfater och svavel
 • Största stad: Bagdad
 • Huvudstad: Bagdad
 • Total yta (kvadratkilometer): 435.050,00 (2021)
 • Landområden (km2): 434.269,61 (2015)
 • Stadsområden (km2): 6.572,97 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 94.240,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 21,71 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 1,90 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 2,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,84 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 7.711.305,00 (2023)
 • Befolkning i den största staden: 2,24 (2023)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 45.504.560,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 18,90 (2012)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 68,87 (2022)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 1,38 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): 103,74 (2007)
 • Etniska grupper: 75-80% araber, 15-20% kurder, 5% övriga (inkl. irakiska turkar och assyrier)
 • Sprog: Arabiska och kurdiska är de officiella språken. Turkmenska och assyriska är officiella språk i områden där dessa folkgrupper är i majoritet. Dessutom talas även armeniska
 • Religioner: 97% muslimer [shia 60-65%, sunni 32-37%] (den officiella religionen), 3% andra (inklusive kristna)
 • Nettoinvandring: 0,12 (2022)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 3,45 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 27,04 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 35,37 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 4,43 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 69,16 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 71,34 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 425.841,90 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 117,12 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 172,34 (2022)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 2,00 (2019)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 5,20 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): -6.000,00 (2023)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 23,70 (2012)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 3,70 (2012)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 18,50 (2020)
 • Arbetskraften, totalt: 73,36 (2022)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 33,24 (2021)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 11.811.525,00 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 0,10 (2022)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 2.370,00 (2014)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 36,93 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 2,58 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 16,17 (2021)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 13,00 (2018)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 213.111.440.345,98 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.243,85 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 78,72 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 27,30 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 0,24 (2019)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 71,60 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 4,42 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 2,26 (2020)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 3.037,00 (2022)
 • Noterade företag, totalt: 85,60 (2017)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 99,68 (2010)
 • Internationell turism, antal ankomster: 892.000,00 (2013)
 • Internationell turism, antal avgångar: 30,96 (2021)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 99,68 (2010)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 28,40 (2023)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 1,32 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 20,00 (2022)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 0,91 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 100,28 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 133,95 (2022)

Fakta Iraks ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 4,78 (2016)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 44,70 (2019)
 • BNP per capita (US$): 250.842.782.139,46 (2023)
 • GDP, KPP (US$): -2,94 (2023)
 • BNI (US$): 5.512,48 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 635.633.821.211,19 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 252.096.682.139,46 (2023)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 6,99 (2021)
 • Låneränta (%): 4,99 (2022)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 55,58 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 133,95 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 35,28 (2022)
 • Vareeksport (US$): 3,57 (2023)
 • Vareimport (US$): 8.954.964.088,92 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 0,00 (2016)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 7,20 (2014)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 106,36 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 13,50 (2019)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 1,30 (2021)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 40,51 (2021)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 12,36 (2016)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 112,05 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 459.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 115.952.000.000,00 (2023)
 • Militära utgifter (US$): 95.519.000.000,00 (2023)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 6,99 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 139.429.369.105,07 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 1,67 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 4.683.139.092,56 (2022)