Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Ghana

 1. Bostäder: Ghanas befolkning lever främst längs kusten och de flesta lever i de två största städerna Accra (huvudstaden) eller Kumasi
 2. Väder och klimat: Klimatet i Ghana är tropiskt men temperaturen kan variera beroende på säsongen och nivån. Det finns 2 regnperioder; april till juli och september till november. Detta gäller inte i norra delen av landet där det bara finns en regnperiod som börjar i april och slutar i september. I de flesta delarna av landet så är temperaturen högst i mars och lägst i augusti
 3. Kvinnor: De ghananska kvinnorna är inte rädda för att visa sina former, vare sig de är tunna, tjocka eller kraftigt byggda så är de alltid klädd i tighta kläder på festliga tillställningar
 4. Harmattan: Ett annat viktigt väderfenomen i Ghana är den torra ökenvinden Harmattan. Det blåser från december till mars och sänker luftfuktigheten vilket orsakar varma dagar och svala nätter i norr. I söder känns effekten av vinden mest under januari
 5. Kakao: Ghana är världens tredje största producent av kakaobönor som står för omkring 20 % av världsproduktionen. Andra viktiga jordbruksprodukter i landet är ris, jordnötter, majs, bananer och kassava (maniok)
 6. Voltasjön: När det gäller Voltasjön i Ghana så är den världens största konstgjorda sjö. Volymmässigt är sjön den fjärde största i världen. Sjön bildades i samband med att floden Volta dämdes av Akosombodammen år 1965
 7. Språk: När det gäller Voltasjön i Ghana så är den världens största konstgjorda sjö. Volymmässigt är sjön den fjärde största i världen. Sjön bildades i samband med att floden Volta dämdes av Akosombodammen år 1965
 8. Grannländerna: Även om Ghana är ett engelsktalande land så är alla grannländer - Elfenbenskusten, Burkina Faso och Togo - franskspråkiga länder. För ghananer är franska alltså det näst viktigaste europeiska språket (efter engelska)
 9. Grannländerna: Området som idag är det nuvarande Ghana var mest bebodd av afrikaner men i slutet av 1500-talet så tog portugisiska handelsmän över området. De etablerade Portugals Guldkust och strax efter kom holländarna och etablerade holländska Guldkusten. I mitten av 1700-talet kom svenskarna (den svenska Guldkusten) och danskar (danska Guldkusten eller Danska Guinea som det också kallas). Senare kom britterna och tyskarna. Britterna kämpade mot den lokala Ashanti konungen i totalt ca 100 år och så småningom blev de den ledande makten i landet. År 1901 så blev brittiska Guldkusten landets officiella namn
 10. Ghanas formation: Guldkusten blev självständigt 6 mars 1957 under premiärminister Kwame Nkrumah och omedelbart då bytte de namn till Ghana. Nkrumah var år 1960, Ghanas första president. Han höll ordförandeskapet fram till år 1966 då han avsattes i en militärkupp. Härifrån till 1990-talet har landet präglats av instabilitet och flera kupper men sedan mitten av 1990-talet har det skett en viss politisk fred i Ghana


Fakta: Fort Christiansborg och Elmina Castle härledd från den danska Guldkusten och portugisiska Guldkusten

 

Attribution: The Dilly Lama + Francisco Anzola + Maarten van der Bent – Flickr.com

 

Fort Christiansborg (överst) var ett av två danska forten på den danska Guldkusten. Elmina Castle (nedre) var en av flera portugisiska fort på den portugisiska Guldkusten. Fort Christiansborg såldes till britterna i samband med att slaveriet avskaffades. Idag heter slottet ”Osu castle” och är det ghananska regeringens huvudkontor

Geografiske fakta

 • Placering: Västafrika. Mellan Elfenbenskusten och Togo. Kust mot Guineabukten
 • Markgränser: Burkina Faso (549 km), Elfenbenskusten (668 km) och Togo (887 km)
 • Kustlinje: 539 km
 • Klimat: Tropiskt. Varmt och relativt torrt längs den sydöstra kusten. Varmt och fuktigt i sydväst. Varmt och torrt i norr
 • Landskap: Främst låglänta, grässlätter med buskage eller skog. Landskapet genomskärs av en platå i södra centrala delen av landet
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlantic)
 • Högsta punkt: 885 m (Mount Afadjato)
 • Naturliga resurser: Guld, timmer, industriella diamanter, bauxit, mangan, fisk, gummi, vattenkraft, olja, silver, salt och bryozokalksten
 • Största staden: Accra
 • Huvudstad: Accra
 • Total areal (km2): 238.530,00 (2020)
 • Landområden (km2): 227.830,30 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 5.559,55 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 126.037,40 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 55,39 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 35,10 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 119,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,64 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 141,43 (2020)
 • Befolkning i största stad: 3.630.326,00 (2022)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 2,01 (2021)
 • Befolkning, totalt: 32.833.031,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 57,99 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 3,11 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 42,02 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 0,51 (2021)
 • Etniska grupper: 47,5 % akan, 16,6 % mole-dagbon, tackan 13,9 %, 7,4 % ga-dangme, 5,7 % gurma, 3,7 % guan, 2,5 % grusi, 1,1 % man-busanga och övriga 1,6 %
 • Språk: Asante 14,8 %, ewe 12,7 %, faute 9,9 %, bor (Brong) 4,6 %, dagomba 4,3 %, dangme 4,3 %, dagarte (dagaba) 3,7 %, Akyem 3,4 %, ga 3,4 %, akuapem 2,9 %, övriga (inkluderar det officiella språket, engelska) 36,1 %
 • Religioner: Kristna 71,2 % (28,3 % pentekostalister/karismatiska kristna, 18,4 % protestanter, 13,1 % katolska, 11,4 % andra), 17,4 % muslimer, 5,2 % traditionella religioner, 0,8 % övriga, 5,2 % ospecificerad
 • Nettoinvandring: -9.999,00 (2022)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 3,56 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 27,55 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 16,10 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,63 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 61,63 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 63,80 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 31,00 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 25,70 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 216,84 (2021)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 287,94 (2021)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 1,20 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 32,60 (2021)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 24,95 (2021)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 32,20 (2016)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,60 (2016)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,37 (2017)
 • Arbetsstyrka, totalt: 66,01 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 61,51 (2017)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 14.530.533,00 (2022)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 23,40 (2016)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 36,60 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 103,44 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 6,23 (2017)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 23,00 (2017)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 80,38 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 145.594.447.675,75 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 339,19 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 68,20 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 123,21 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 3,50 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 2,75 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 5,21 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 13.154,00 (2012)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,87 (2012)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 194.007,08 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 953,00 (2006)
 • Internationell turism, antal ankomster: 897.000,00 (2015)
 • Internationell turism, antal avgngar: 76,03 (2017)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 953,00 (2006)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 85,00 (2006)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 0,90 (2011)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 11,80 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 3,62 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,17 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 336,49 (2021)

Ghana's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 12,05 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 59,96 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 77.594.279.054,88 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 5,36 (2021)
 • BNI (US$): 2.363,30 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 196.050.132.518,68 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 75.637.343.975,48 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 6,85 (2020)
 • Utlåningsränta (%): 9,97 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 28,26 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 336,49 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 0,00 (2020)
 • Varuexport (US$): 8.302.704.791,63 (2021)
 • Varuimport (US$): 17.267.000.000,00 (2022)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 21,98 (2019)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 17,41 (2019)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 117,93 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 14,70 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 1,55 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 21,74 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 117,40 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 10,70 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 16.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 14.654.000.000,00 (2022)
 • Försvarsutgifter (US$): 0,49 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 6,85 (2020)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 21.931.642.032,73 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 298.345.433,06 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 37,38 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022