Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Polen

 1. 6:e största landet i EU: Polen är det sjätte största landet i EU - både vad det gäller yta och även invånare (312 685 km2 respektive 38 miljoner invånare)
 2. Polska pizzor: I Polen görs pizza utan tomatsås. Kyparen serverar istället tomatsås på sidan (vanligtvis i en burk) så att du kan hälla det på pizzan. Några gånger är tomatsåsen bara ketchup
 3. Utvandrande folk: Det bor ungefär 37 miljoner polacker i Polen och det uppskattas att 21 miljoner polacker bor utomlands - det vill säga ca 36 % av polackerna bor utanför Polens gränser. Även om uppgifter om det totala antalet polacker i världen varierar från källa till källa så beräknas de till cirka 60 miljoner människor totalt
 4. Namnsdagar: Traditionellt så firas namnsdagen mer än födelsedagen. De yngre generationerna har börjat fira födelsedagar i större utsträckning än tidigare. Begreppet namnsdagar är i all enkelhet den dagen på året när ett antal namn är kopplade till en person (oftast 3-5 namn). Många firar sin namnsdag varje år
 5. Hundnamn: De mest populära hundnamn i Polen är "Burek" som bäst kan översättas till "brun-grå färg". Dessutom "Reks" från latinets "rex" (kung) är också mycket populära
 6. Äktenskapsålder: Polen har den lägsta genomsnittliga äktenskapsåldern i EU. Medelåldern för kvinnor är 25,6 år medan den för män är 27,5 år. Det totala genomsnittet är alltså 26,6 år
 7. Astronomer: Den polskfödde astronomen Nicolaus Copernicus (1473-1543) var den förste som visade sin teori om att jorden inte var universums centrum. En annan polsk astronom Johannes Hevelius (1611-1687) publicerade den första detaljerade och exakta kartläggning av månen
 8. Kupalanatten: Kupalanatten är en populär högtid och händelse där polacker hoppa över eldar. Traditionen har en relation till sommarsolståndet och är äldre än kristendomen
 9. Påvens kanal: Det finns en påvekanal på polska bland de polska tv-kanalerna så om du vill se påven så kan du bara slå på TV: n och välj påvens kanal
 10. Senaste polske kungen: Polens sista kung, Stanisław II August Poniatowski abdikerade år 1795 efter 25 år på tronen. Dessutom var han också storhertig av Litauen


Fakta: Det bor omkring 1,7 miljoner människor i Polens huvudstad Warszawa

 

Attribution: Radek Kołakowski + N i c o l a – Flickr.com

 

Polens huvudstad Warszawa har ca 1,7 miljoner invånare och är därmed den största staden

Geografiske fakta

 • Placering: Centraleuropa. Öster om Tyskland
 • Markgränser: Vitryssland (605 km), Tjeckien (615 km), Tyskland (456 km), Litauen (91 km), Ryssland (Kaliningrad) (432 km), Slovakien (420 km) och Ukraina (428 km)
 • Kustlinje: 440 km
 • Klimat: Tempererat. Kalla, molnliga vintrar med hög nederbörd. Milda somrar med täta skyfall och åska
 • Landskap: Främst slätter. Bergigt längs den sydliga gränsen
 • Lägsta punkt: -2 m (Raczki Elblaskie)
 • Högsta punkt: 2 499 m (Crocus)
 • Naturliga resurser: Kol, svavel, koppar, naturgas, silver, bly, salt, bärnsten och åkermark
 • Största staden: Warszawa
 • Huvudstad: Warszawa
 • Total areal (km2): 312.710,00 (2020)
 • Landområden (km2): 293.194,00 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 14.773,80 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 144.610,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 47,24 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 30,98 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 11,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 7,77 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 123,80 (2020)
 • Befolkning i största stad: 1.794.532,00 (2022)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): -0,40 (2021)
 • Befolkning, totalt: 37.747.124,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): -0,35 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 80,21 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 39,93 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,48 (2021)
 • Etniska grupper: 96,9 % polacker, 1,1 % schlesier, 0,2 % tyskar, 0,1 % ukrainare, övriga och ospecificerade 1.7 %
 • Språk: Polska 96,2 %. Resterande 3,8 % innehåller officiellt erkända minoritetsspråk: armeniska, vitryska, tjeckiska, tyska, hebreiska, jiddisch, litauiska, ryska, slovakiska och ukrainska och ospecificerade språk
 • Religioner: Romerska katoliker 89,8 % (ca 75 % praktiserande), 1,3 % öst ortodox, 0,3 % är protestanter och 8,3 % ospecificerat
 • Nettoinvandring: 3.366.387,00 (2022)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,33 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 8,80 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 11,71 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 13,80 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 79,70 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 71,70 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 75,60 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 9,40 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 59,83 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 156,20 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 3,10 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 3,70 (2021)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 23,10 (2019)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,40 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,36 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 20.285.942,00 (2022)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 18,78 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 57,94 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 12,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 7,40 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 84,13 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 60,08 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 11,20 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 99,80 (2021)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 737.200.936.236,47 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.971,80 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 85,37 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 132,06 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 11,94 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,95 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 41.143,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1,64 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 782,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 18.620,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 88.515.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 50.600.000,00 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 18.620,00 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 15.844,00 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 6,54 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 20,10 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 6,87 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2,38 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 141,81 (2022)

Polen's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 76,38 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 679.444.832.854,30 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 6,85 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 17.999,91 (2021)
 • BNI (US$): 1.439.480.284.654,09 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 647.483.363.111,42 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 5,87 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 9,68 (2020)
 • Utlåningsränta (%): 25,30 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 189.326.756.259,87 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 141,81 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 112,45 (2021)
 • Varuexport (US$): 360.542.000.000,00 (2022)
 • Varuimport (US$): 381.187.000.000,00 (2022)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 14,14 (2022)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 8,85 (2022)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 110,99 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 114,27 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 20,10 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 27,86 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 16,72 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 113.608.845.386,99 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 189.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 2,12 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 13.710.679.108,35 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 9,68 (2020)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 14,43 (2022)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,13 (2017)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 38,06 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022