Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Madagaskar

 1. Namn: Madagaskars officiella namn är "Republiken Madagaskar". Under perioden år 1975 - 1993 så kallades landet "Demokratiska republiken Madagaskar"
 2. Storlek: Med sina 587 041 km2 är Madagaskar är världens fjärde största ö. Forskarna tror att Madagaskar separerades från den afrikanska kontinenten för cirka 160 miljoner år sedan
 3. Väder och klimat: Kombinationen av sydöstra passadvindarna och norra monsunerna skapar en varm regnperiod från november till april. Mellan maj till oktober är vädret generellt svalare och torrare
 4. Cykloner: Under regnperioden från november till april så drabbas det ofta cykloner. År 2004 så drabbades Madagaskar av den värsta cyklonen någonsin som uppmätts; 172 människor dog, 214 260 blev hemlösa och skadorna uppgick till mer än 250 miljoner USD
 5. Unikt liv: Eftersom Madagaskar har varit separerade från Afrika så länge så finns det många nya djur- och växtarter som har utvecklats här. Cirka 80 % av djuren i Madagaskar finns ingen annanstans på jorden. Många av de unika arterna på Madagaskar är utrotningshotade eftersom människor har förstört mer än 90 % av deras livsmiljöer
 6. Lemurer: Det finns ungefär 50 olika lemur arter och alla bor i Madagaskar och på några närliggande öar. Lemurer anses vara några av Madagaskars mest unika djur. Lemurer klassificeras vetenskapligt enligt följande: Art = Primat> För = Halvapor> Infraorder = Lemuriformes
 7. Språk: Malagassiska och franska är de två officiella språken i Madagaskar. Det finns även engelska. Språket Malagassiska tillhör den austronesiska språkfamiljen. Den är relaterad till malayo-polynesiska språken i Indonesien, Malaysia och Filippinerna
 8. Tidig historia: Människorna kom till Madagaskar för ca 2500 år sedan och ön var alltså en av de sista stora öarna på jorden som människor bosatte sig på. De första människorna kom från södra Borneo i kanoter och var mellan 60 och 200 personer. Dessa människor mötte Madagaskars megafauna vilket inkluderade elefantfåglar, jätte fossa och jätte lemurer. Runt 600 e.Kr. så började dessa nybyggare började skära ner skogarna runt öns centrala högland
 9. Senare historia: Mellan åren 600 och 800 e.Kr. kom en grupp araber till Madagaskar och ca 1000 e.Kr. kom på en bantu-talande grupp från sydöstra Afrika. Omkring år 1500 kom de första européerna till ön. Betsileo, Imerina och Sakalava blev de dominerande stammarna på ön fram till början av 1800-talet då malagassiska Radama erkändes (av ett europeiskt land) som den första kungen av Madagaskar
 10. I dag: Frankrike invaderade Madagaskar år 1883 och ön förblev under franskt styre fram till år 1959 då landet fick sin egen konstitution. Madagaskar är nu en president- representativ demokratisk republik med flera partier och samtidigt ett av världens fattigaste länder


Fakta: Lemurer är några av de mest unika djur i Madagaskar

 

Attribution: insane photoholic + VisitingMadagascar + foilman + TonyParkin67 – Flickr.com

 

Lemurer anses vara några av de mest unika djur i Madagaskar. Lemurer är halvapor och därmed nära besläktad med apor, aye-aye och indrier

Geografiske fakta

 • Placering: En ö i Indiska oceanen öster om Mocambique i Sydafrika
 • Markgränser: 0 km
 • Kustlinje: 4 828 km
 • Klimat: Tropiskt längs kusten och tempererat i inlandet. Torrt i söder
 • Landskap: Smala kustslätter. En hög platå och berg i mitten av landet
 • Lägsta punkt: 0 m (Indiska oceanen)
 • Högsta punkt: 2 876 m (Maromokotro)
 • Naturliga resurser: Grafit, krom, kol, bauxit, sällsynta element, salt, oljesand, stenar, glimmer, vattenkraft och fisk
 • Största staden: Antananarivo
 • Huvudstad: Antananarivo
 • Total areal (km2): 587.295,00 (2020)
 • Landområden (km2): 588.612,86 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 1.660,59 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 408.950,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 70,29 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 21,36 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 1.111,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,15 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 3.699.900,00 (2022)
 • Befolkning i största stad: 2,42 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 28.915.653,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 70,70 (2012)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 39,21 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 4,15 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 60,79 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 1,32 (2021)
 • Etniska grupper: Malayo-indoneser (merina och betsileo), cotiers (mix av afrikansk, malayo-indonere och araber [betsimisaraka, tsimihety, antaisaka, sakalava]), fransmän, indianer, kreoler och komorere
 • Språk: Franska och malagassiska är de officiella språken. Dessutom talas även engelska
 • Religioner: 52 % traditionella föreställningar, 41 % kristna och 7 % muslimer
 • Nettoinvandring: 0,13 (2018)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 38,24 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 30,95 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 31,10 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,10 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 62,23 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 64,49 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 529.794,63 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 197,52 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 270,72 (2021)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 3,40 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 7,60 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): -1.500,00 (2022)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 10,72 (2021)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 2,20 (2012)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 19,73 (2021)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 1,79 (2015)
 • Arbetsstyrka, totalt: 66,87 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 73,65 (2015)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 15.498.528,00 (2022)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 0,40 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 61,10 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 134,06 (2019)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 3,44 (2015)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 3,79 (2012)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 121,00 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 0,20 (2010)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 4,95 (2021)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 87.100,00 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 29,20 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 27,80 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 1,97 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,85 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,30 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1.881,00 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 77,25 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 673,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 39.000,00 (1995)
 • Internationell turism, antal avgngar: 89,78 (2015)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 673,00 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 10,00 (2007)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 33,50 (2012)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 45,30 (2021)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 0,20 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 48,51 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 203,22 (2021)

Madagaskar's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 13,38 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 47,73 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 14.472.603.322,56 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,40 (2021)
 • BNI (US$): 500,51 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 46.494.497.008,92 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 14.172.186.400,95 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 8,79 (2020)
 • Utlåningsränta (%): 5,81 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 19,47 (2020)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 203,22 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 36,25 (2021)
 • Varuexport (US$): 9,72 (2020)
 • Varuimport (US$): 1.269.250.607,77 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 21,51 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 103,76 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 37.374.702.658,37 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 20,30 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 5,44 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 8,72 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 48,83 (2022)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 92,66 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 22.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 3.609.000.000,00 (2022)
 • Försvarsutgifter (US$): 5.471.000.000,00 (2022)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 8,79 (2020)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 2.540.617.936,60 (2020)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,77 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 99.185.920,03 (2021)
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022