Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Zambia

 1. Namn: Zambias namn kommer från Zambezifloden. Ordet "Zambezi" kommer från det lokala ordet ”yambezi" som betyder" allas hjärta
 2. Huvudstad: Huvudstaden Lusaka planerades från början för att rymma 200 000 människor - nu bor det mer än 1,5 miljoner där! Zambias första huvudstad var staden Livingstone
 3. Vattenfall: I Zambia finns det totalt 17 vattenfall - 10 av dem finns i den norra delen av landet. De största, vackraste och mest berömda är Victoriafallen i södra delen av landet på gränsen till Zimbabwe
 4. Väder och klimat: Från oktober till april så är regnperioden i landet vilket innebär fler "regnstormar" som mest av allt liknar en östasiatisk monsun. Klimatet är annars milt och temperaturen sällan bara 35 grader
 5. Termiter: Termitbon i Zambia kan "växa" och bli lika stor som konstgjorda hyddor
 6. Bostäder: Stora delar av Zambia är glest befolkat och flertalet av befolkningen som bor i det mest utvecklade området som kallas "Line of Rail". I området finns en järnvägs som sammanlänkar kopparbältet (ett gruvområde där det finns mycket koppar) med huvudstaden Lusaka och södra gränsstaden Livingstone
 7. Gruvdriften: Det har funnits gruvdrift i Zambia i mer än 2000 år och i synnerhet koppar och järn har brutits. Koppar är fortfarande Zambias viktigaste naturresurs och landet är världens femte största kopparproducent
 8. Fattigdom: Zambia är ett av världens fattigaste länder och rankas lågt i UNS Human Development Index. 64 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. 14,9 % av alla barn är underviktiga
 9. David Livingstone: Den första europén som kom till Zambia var portugisen Francisco de Lacerda i slutet av 1800-talet. Under 1900-talet så kom fler européer till landet. Av dessa så var britten David Livingstone den mest framträdande med sin vision om att avsluta slaverianvändningen. "Kristendom, handel och civilisation". Staden Livingstone är uppkallad efter honom
 10. Nordrhodesia: År 1888 så fick det brittiska företaget "BSA Bolaget” rätt till mineraler i en del av landet som senare blev nordvästra Rhodesia. Följden av detta var att den andra halvan av landet som heter Nordöstra Rhodesia. År 1911 blev de två samlade i ”Den brittiska kolonin Nordrhodesia”. Sydrhodesia var närvarande Zimbabwe. Under år 1964 blev Zambia ett självständigt land och det har sedan dess haft tre konstitutioner


Fakta: Victoria Falls er verdens største vandfald

 

Attribution: Meraj Chhaya – Flickr.com

 

Fakta: Victoria Falls i södra Zambia (bredvid Livingstone) är världens största vattenfall

Geografiske fakta

 • Placering: Sydafrika. Öster om Angola och söder om Demokratiska republiken Kongo
 • Markgränser: Angola (1 110 km), Demokratiska republiken Kongo (1.930 km), Malawi (837 km), Moçambique (419 km), Namibia (233 km), Tanzania (338 km), Zimbabwe (797 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Tropiskt, men varierar beroende på höjden. Regnsäsong under perioden från oktober till april
 • Landskap: Mestadels högplatå med några kullar och berg
 • Lägsta punkt: 329 m (Zambezifloden)
 • Högsta punkt: 2 301 m (Mafinga Hills)
 • Naturliga resurser: Koppar, kobolt, zink, bly, kol, smaragder, guld, silver, uran och vattenkraft
 • Största staden: 3,6 %
 • Huvudstad: Lusaka
 • Total areal (km2): 752.610,00 (2020)
 • Landområden (km2): 740.140,22 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 2.079,14 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 238.360,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 32,06 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 60,28 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 23,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,37 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 25,46 (2020)
 • Befolkning i största stad: 2.905.993,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 2,84 (2021)
 • Befolkning, totalt: 19.473.125,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 45,19 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 4,09 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 54,81 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 1,82 (2021)
 • Etniska grupper: 99,5 % afrikaner (inkluderar Bemba, Tonga, Chichewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda och andra afrikanska grupper), 0,5 % andra (inkluderar européer, asiater och amerikaner)
 • Språk: 33,4 % bembe, 14,7 % Nyanja, Tonga 11,4 %, 4,5 % Chichewa, 5,5 % Lozi, 2,9 % nsenga, 2,5 % Tumbuka, Lunda 1,9 % (nordvästlig), 1,8 % kaonde, 1,8 % lala, 1,8 % lamba, 1,7 % engelska (det officiella språket), 1,5 % luvale, 1,3 % mambwe, 1,2 % namwanga, 1,1 % lenje, 1 % Bisa, 9,4 % andra, 0,4 % ospecificerad
 • Religioner: 50-75 % kristna, 24 till 49 % muslimer och hinduer, 1 % traditionella troriktningar
 • Nettoinvandring: 9.015,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 4,38 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 34,95 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 29,20 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 6,60 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 59,64 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 62,38 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 23,00 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 20,50 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 225,21 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 333,07 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 2,70 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 41,70 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 26,55 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 44,40 (2015)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,00 (2015)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,03 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 65,04 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 58,56 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 8.113.422,00 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 54,40 (2015)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 69,50 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 98,72 (2017)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 11,01 (2020)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 31,05 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 87,50 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 22.953.473.014,73 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 701,94 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 19,80 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 103,97 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 14,40 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 6,54 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,23 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 10.640,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1,07 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 640.002,79 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.248,00 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 502.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 61,05 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.248,00 (2018)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 4,19 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,00 (2010)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 12,00 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 1,02 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,09 (2016)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 299,82 (2021)

Zambia's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 8,72 (2020)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 66,94 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 22.147.634.727,36 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,60 (2021)
 • BNI (US$): 1.137,34 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 69.244.879.107,14 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 20.225.790.733,05 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 7,05 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 10,40 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 9.413.204.785,76 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 299,82 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 0,00 (2020)
 • Varuexport (US$): 2.087.162.295,11 (2021)
 • Varuimport (US$): 11.141.000.000,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 7,78 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 8,98 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 122,43 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,48 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 42,89 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 42,50 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 109,44 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 9,42 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 16.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 7.096.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 1,30 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 7,05 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 22,02 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 282.577.995,89 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 53,67 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022