Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeternas namn

Alla planeter i vårt solsystem bär namn från den romerska mytologin, som är nära kopplat till den grekiska. Det enda undantaget till detta är Jorden, som har sitt eget namn på nästan alla språk.

 

I denna artikel kan du läsa om namnen på de enskilda planeterna och namnens ursprung.

 

Mercury namn kommer från guden för hastighet, handel och kommunikationer i romersk mytologi

Merkurius

Namnet Merkurius kommer från romersk mytologi, där Merkurius var guden av snabbhet, handel och kommunikation.

 

Eftersom Merkurius är synligt för blotta ögat har de flesta äldre kulturer haft sitt namn för planeten; Babylonerna kallade den Napu efter en gud i sin mytologi. De antika grekerna trodde att Merkurius var två planeter och kallade den Apollo när den var synlig på morgonen och Hermes när den var synlig efter solnedgången.

 

Namnet Mercury har förmodligen sitt ursprung från latinska ordet mercari, vilket betyder ”att handla” eller merces, vilket betyder ”löner”.

 

Venus namn är härledd från gudinnan av kärlek och skönhet i romersk mytologi

Venus

Namnet Venus härstammar från den romerska mytologin, där Venus var gudinnan av kärlek och skönhet. I den grekiska mytologin hade gudinnan Afrodite samma roll. Babylonerna kallade Venus för Ishtar, som här gudinnan av kvinnlighet och kärlek – så de olika kulturernas uppfattningar om Venus har varit mycket likformiga.

 

Symbolen för Venus är också symbolen för kvinnlighet (en cirkel med ett kors längst ner).

 

Dessutom trodde både de gamla grekerna och egyptierna att Venus var 2 planeter; Morgonstjärnan och Aftonstjärnan.

 

De flesta språk har sitt eget ord för jorden

Jorden

Nästan alla språk har sitt eget ord för jorden. Här är några exempel: Earth (holländska), Aarde (holländska), Dünya (turkiska), Terra (portugisiska), Maa (finska), Erde (tyska).

 

Den gemensamma nämnaren av jordens namn på alla språk är att det alltid betyder ”jord” eller ”mark”. Enligt den grekiska mytologin är gudinnan Gaia både gudinnan av Jorden och Jorden själv.

 

Mars har sitt namn från den romerska krigsguden. Dessutom kallas Mars också 'den röda planeten'

Mars

Mars har också fått smeknamnet på den Röda Planeten eftersom järnmineraler i planetens jord är oxiderad – dvs, rostad – och därmed får jorden samt dammet atmosfären att framstå som rödaktig.

 

Själva namnet Mars kommer från den romerska mytologin, där Mars var krigsguden. Romarna valde att namnge Mars efter sin krigsgud på grund av den röda färgen på planeten som leder tankarna till blod.

 

Andra kulturer har haft samma uppfattning om Mars; Sumererna trodde att Mars var deras guds (Nergal) heliga stjärna. Indierna kopplade också Mars med krig, precis som de gamla grekerna gjorde.

 

Namnet Jupiter härstammar från den romerska mytologin, där Jupiter var kung av alla gudar

Jupiter

Namnet Jupiter härstammar från den romerska mytologin, där Jupiter var kungen av alla gudar och därför också den mäktigaste. Han var också guden av blixt och åska. Jupiter hade också en central roll som härskare, beskyddare och auktoritet i den romerska staten.

 

Ursprungligen var Jupiter en himmelgud som främst hade att göra med vin och festligheter. Därefter blev han en krigsgud och först senare blev han upphöjd som kung över gudarna.

 

Namnet Jupiter härstammar troligen från det latinska ordet luppiter, vilket i sin tur härstammar från det indoeuropeiska ordet DYeu-pater, där Dyeus har en relation till namnet Zeus och pater betyder ’fader’.

 

Saturnus har sitt namn efter den romerska guden för spannmål, skörd och jordbruk

Saturnus

Namnet Saturnus har sitt ursprung i romersk mytologi, där Saturnus var guden av korn, skörd och jordbruk. I den grekiska mytologin heter samma gud Kronos.

 

Enligt romersk mytologi bär Saturnus ett segel i sin vänstra hand och en skära i höger.

 

Saturnus är också roten till det engelska ordet för lördagens ’saturday’. Namnet Saturnus är latinskt.

 

Uranus är namnet på den romerska gud som var fadern till Saturnus

Uranus

Upptäckare av Uranus, William Herschel skulle döpa Uranus till Georgian Sidus (som betyder ’Georges stjärna’) eller Georges planet – bägge efter kung George III. Men andra moderna astronomer tyckte inte om namnet och ville hellre behålla traditionen att använda namn från romersk och grekisk mytologi. Valet landade därför i stället för namnet Uranus, vilket är namnet på himmelguden som var fader till Saturnus i grekisk mytologi.

 

Namnet Uranus härstammar från det grekiska ordet ouranus, vilket betyder ”himlen”.

 

Neptunus namnet på den romerska guden för sötvatten och havet

Neptunus

Namnet Neptunus härstammar från romersk mytologi, där Neptunus var guden av färskvatten och havet. Upptäckare av Neptunus, Johann Gottfried Galle ville faktiskt planet uppkallad efter sin föregångare Urbain Joseph Le Verrier, vilket Internationella Astronomiska Unionen (IAU), inte ville godkänna. Ett annat förslag var Oceanus, som dock inte föll i god jord bland dagens astronomer. Till sist blev det Urbain J. Le Verrier, som behöll sin rätt (som den verkliga upptäckaren av Neptun) att namnge planeten Neptunus, som snart blev det internationellt erkända namnet.

 

I romersk mytologi var Neptunus havets gud, vilket motsvarar havsguden Poseidon i grekisk mytologi. Namnet härstammar från det latinska ordet Neptunus (vars betydelse är okänd) och kan vara relaterat till det indo-europeiska ordet nebh, vilket betyder ”våta, ångade moln”.

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022