Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Ghana

 1. Beboelse: Ghanas befolkning bor primært langs kysten samt i de to største byer Accra (hovedstaden) og Kumasi
 2. Vejr og klima: Klimaet i Ghana er tropisk, men temperaturerne varierer alt efter årstid og højde. Der er 2 regnsæsoner; april til juli og september til november. Dette gælder dog ikke i den nordlige del af landet, hvor der kun er én regnsæson, som starter i april og slutter i september. De fleste steder i landet er temperaturerne højest i marts og laves i august
 3. Kvinder: De ghanesiske kvinder er ikke bange for at vise deres kurver; uanset om de er tynde, tykke eller kraftigt byggede, går de altid i stramt tøj ved festlige lejligheder
 4. Harmattan: Et andet specielt vejrfænomen i Ghana er den tørre ørkenvind Harmattan. Den blæser fra december til marts og sænker luftfugtigheden, hvilket medfører varme dage og kølige nætter i nord. I syd føles effekten af vinden i januar
 5. Kakao: Ghana er verdens 3. største producent af kakaobønner og står for ca. 20% af verdensproduktionen. Andre vigtige landbrugsprodukter i landet inkluderer ris, jordnødder, majs, bananer og kassava (maniok)
 6. Voltasøen: Målt på areal er Voltasøen i Ghana verdens største kunstige sø. Målt på volume er søen den fjerde største i verden. Søen blev dannet i forbindelse med at Voltafloden blev opdæmmet ved Akosombodæmningen i 1965
 7. Sprog: Engelsk er Ghanas officielle sprog og samtidig landets lingua franca. Omkring 90% af befolkningen taler engelsk. Herudover er der de afrikanske sprog, som består af mere end 70 forskellige dialekter, idet der er mere end 70 forskellige folkestammer i landet. 11 af landets sprog er statsstøttede, hvilket betyder at der udgives forskellige læsematerialer på disse. De 11 sprog er alle niger-kordofanske sprog og hele befolkningen taler således mindst ét sprog i denne sprogfamilie
 8. Nabolande: Selvom Ghana er et engelsktalende land, er alle nabolandene – Elfenbenskysten, Burkina Faso og Togo – fransktalende lande. For ghanesere er fransk derfor det næstvigtigste europæiske sprog (efter engelsk)
 9. Guldkysten: Området der svarer til det nuværende Ghana var oprindeligt udelukkende beboet af afrikanere, men i slutningen af det 15. århundrede kom portugisiske handlende til området. De etablerede Den Portugisiske Guldkyst og kort tid efter ankom hollænderne og etablerede Den Hollandske Guldkyst. I midten af 1700-tallet kom svenskerne (den Svenske Guldkyst) og danskerne (den Danske Guldkyst el. Dansk Guinea) også til. Senere fulgte briterne og tyskerne. Briterne bekrigede den lokale Ashanti-konge i omkring 100 år totalt og blev med tiden den største magt i landet. I 1901 blev Britisk Guldkysten landets officielle navn
 10. Ghanas dannelse: Guldkysten fik sin uafhængighed den 6. marts 1957 under premierminister Kwame Nkrumah og skiftede straks navn til Ghana. Nkrumah blev i 1960 Ghanas første præsident. Han behold præsidentposten frem til 1966, hvor han blev afsat ved et militærkup. Herfra og frem til 1990’erne har landet været præget af ustabilitet og adskillige kup, men siden midten af 1990’erne har der været en vis politisk ro i Ghana

Fakta: Fort Christiansborg og Elmina Castle er to levn fra hhv. den Danske Guldkyst og Portugisiske Guldkyst

 

Attribution: The Dilly Lama + Francisco Anzola + Maarten van der Bent – Flickr.com

 

Fort Christiansborg (øverst) var det ene af to danske fort på den Danske Guldkyst. Elmina Castle (nederst) var ét af flere portugisiske fort på den Portugisiske Guldkyst. Fort Christiansborg blev solgt til briterne i forbindelse med at slaveriet blev afskaffet. I dag hedder fortet ‘Osu Castle' og er den ghanesiske regerings hovedsæde

Geografiske fakta

 • Placering: Vestafrika. Mellem Elfenbenskysten og Togo med kystlinje mod Guineabugten
 • Landegrænser: Burkina Faso (549 km), Elfenbenskysten (668 km) og Togo (887 km)
 • Kystlinje: 539 km
 • Klima: Tropisk. Varmt og forholdsvist tørt langs den sydøstlige kyst. Varmt og fugtigt i sydvest. Varmt og tørt i nord
 • Landskab: Primært lavtliggende, græsklædte sletter med buskads eller skove. Landskabet gennemskæres af et plateau i den sydlige centrale del af landet
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 885 m (Mount Afadjato)
 • Naturressourcer: Guld, tømmer, industrielle diamanter, bauxit, mangan, fisk, gummi, vandkraft, petroleum, sølv, salt og bryozokalk
 • Største by: Accra
 • Hovedstad: Accra
 • Total areal (kvadratkilometer): 238.530,00 (2020)
 • Landområder (km2): 227.830,30 (2015)
 • Byområder (km2): 5.559,55 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 126.037,40 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 55,39 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 35,10 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 119,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,64 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 141,43 (2020)
 • Befolkning i største by: 3.630.326,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2,01 (2021)
 • Befolkning, total: 32.833.031,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 57,99 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 3,11 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 42,02 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 0,51 (2021)
 • Etniske grupper: 47,5% akan, 16,6% mole-dagbon, 13,9% ewe, 7,4% ga-dangme, 5,7% gurma, 3,7% guan, 2,5% grusi, 1,1% mande-busanga og 1,6% andre
 • Sprog: Asante 14,8%, ewe 12,7%, fante 9,9%, boron (brong) 4,6%, dagomba 4,3%, dangme 4,3%, dagarte (dagaba) 3,7%, akyem 3,4%, ga 3,4%, akuapem 2,9%, andre (inkluderer det officielle sprog engelsk) 36,1%
 • Religioner: 71,2% kristne (28,3% pentekostalister/karismatisk kristne, 18,4% protestanter, 13,1% katolikker, 11,4% andre), 17,4% muslimer, 5,2% traditionelle religioner, 0,8% andre, 5,2% ingen
 • Nettoindvandring: -9.999,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 3,56 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 27,55 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 16,10 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,63 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 61,63 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 63,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 31,00 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 25,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 216,84 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 287,94 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 1,20 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 32,60 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 24,95 (2021)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 32,20 (2016)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,60 (2016)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,37 (2017)
 • Arbejdsstyrke, total: 66,01 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 61,51 (2017)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 14.530.533,00 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 23,40 (2016)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 36,60 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 103,44 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 6,23 (2017)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 23,00 (2017)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 80,38 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 145.594.447.675,75 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 339,19 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 68,20 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 123,21 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 3,50 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 2,75 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,21 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 13.154,00 (2012)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 0,87 (2012)
 • Børsnoterede selskaber, total: 194.007,08 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 953,00 (2006)
 • International turisme, antal ankomster: 897.000,00 (2015)
 • International turisme, antal afgange: 76,03 (2017)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 953,00 (2006)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 85,00 (2006)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 0,90 (2011)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 11,80 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 3,62 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,17 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 336,49 (2021)

Ghana's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,05 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 59,96 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 77.594.279.054,88 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 5,36 (2021)
 • BNI (US$): 2.363,30 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 196.050.132.518,68 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 75.637.343.975,48 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 6,85 (2020)
 • Udlånsrente (%): 9,97 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 28,26 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 336,49 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,00 (2020)
 • Vareeksport (US$): 8.302.704.791,63 (2021)
 • Vareimport (US$): 17.267.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 21,98 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 17,41 (2019)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 117,93 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 14,70 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 1,55 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 21,74 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 117,40 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 10,70 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 16.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 14.654.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 0,49 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 6,85 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 21.931.642.032,73 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 298.345.433,06 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 37,38 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022