Fakta om Irak

Fakta om Irak

1. Sandstorme: Sand- og støvstorme hærger Irak i 20-50 dage hvert år. De forekommer hyppigst om sommeren. Stormene kan være op til flere tusinde meter høje.

2. Bibelen: Ifølge Bibelen var Abraham fra Ur i det sydlige Irak. Isaks kone, Rebekka, var fra Nahor, som også ligger i Irak (på grænsen til Iran). Ifølge legenden ligger Edens Have også i Irak.

3. Beundring og ros: Hvis du beundrer en genstand i en irakers hjem (f.eks. en vase), vil irakeren typisk insistere på at give dig den. Derfor er det almindelig praksis ikke at rose andres ejendom for meget.

4. Tigris og Eufrat: Den frugtbare region mellem de berømte floder Tigris og Eufrat gav stabilitet til de tidlige befolkninger omkring 700 f.Kr. i det område, hvor Irak ligger i dag. Regionen har haft mange navne gennem tiden - blandt andet det arabiske 'Al-Jazira' (øen) og det græske 'Mesopotamien' (landet mellem to floder).

5. Kvinder: Kvinder i Irak har traditionelt haft mere frihed end kvinder i andre omkringliggende lande. Men siden Golfkrigen (1990-1991) er situationen for kvinder blevet forværret på grund af forskellige religiøse gruppers stigende indflydelse i samfundet.

Fakta: Masgouf er Iraks nationalret.
Navngivelse: Al Jazeera English - Flickr.com

Fakta: Iraks nationalret "Masgouf" er grillet karpe. Traditionelt tilberedes den på træpinde over bål, men i nyere tid bruger man også jernriste i ovne.

 

6. Sadam Hussein: Sadam Hussein var Iraks diktator fra 16. juli 1979 til 9. april 2003, hvor han blev afsat kort efter, at Irak-krigen (20. marts 2003 - 15. december 2011) brød ud. Sadam Hussein blev henrettet ved hængning den 30. december 2006 og begravet i sit fødested Al-Awja nær Tikrit ca. 2 km fra sine sønner Uday og Qusay Hussein.

7. Krige: Irak har været involveret i en række krige - bl.a. mod Israel, Irak og USA - gennem årene. Derudover har der været flere interne kampe mellem arabere og kurdere i Irak, hvilket har ført til, at den kurdiske region er blevet bekræftet i artikel 113 i den irakiske forfatning (hvilket giver kurderne en større grad af autonomi).

8. Nationalret: Iraks nationalret er 'masgouf' (eller masgûf), som er karpe krydret indvendigt med marinade (olivenolie, salt, bjergsalt, tamarind og gurkemeje) og grillet på træpinde eller en jernrist. Den samlede tilberedningstid er 1-3 timer afhængigt af karpens størrelse (alt fedtet skal fjernes før servering). Når fisk er sprød på ydersiden, lægges den på et stort fad med citroner, løgringe og pickles. Derefter dækkes den med et fladbrød for at holde den varm indtil servering. Masgûf kan spores tilbage til antikken (ca. 500 f.Kr.).

9. Flygtninge: Ifølge UNHCR's rapport fra 2010 var irakere den næststørste flygtningegruppe i verden med 1,8 millioner flygtninge, kun overgået af afghanere med 2,9 millioner flygtninge.

10. Bjerge: Bjerge dækker 20% af landet i Irak. De to største bjergkæder er Taurus (på grænsen til Tyrkiet) og Zagros (på grænsen til Iran). Bjergene er de eneste områder i Irak, hvor der stadig findes skove.

Fakta: Tigris og Eufrat er to floder i Irak.
Navngivning: Karl Musser + Bjørn Christian Tørrissen - Wikipedia.org | Arian Zwegers - Flickr.com

Landet mellem de to berømte floder, Tigris (øverst) og Eufrat (nederst), er meget frugtbart. Området omtales i dag som "menneskehedens vugge", hvilket betyder, at det er et af de steder, hvorfra en eller flere civilisationer er udsprunget.

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Iran og Kuwait med en kystlinje ved Den Persiske Golf.
 • Landegrænser: Iran (1.458 km), Jordan (181 km), Kuwait (240 km), Saudi-Arabien (814 km), Syrien (605 km) og Tyrkiet (352 km).
 • Kystlinje: 58 km
 • Klima: For det meste ørken. Milde til kolde vintre og varme, skyfri somre. De bjergrige områder i nord, der grænser op til Iran og Tyrkiet, oplever kolde vintre med lejlighedsvis kraftigt snefald. Sneen smelter i det tidlige forår, hvilket kan forårsage oversvømmelser i det centrale og sydlige Irak.
 • Landskab: For det meste brede sletter. Store oversvømmede områder (sumpe) dækket af siv langs den iranske grænse i syd. Bjerge langs grænserne til Tyrkiet og Iran i nord og øst. Ørken i syd og vest, hvor Iran grænser op til Saudi-Arabien, Jordan og Syrien.
 • Laveste punkt: 0 m (Den Persiske Golf)
 • Højeste punkt: 3.611 m ('Cheekha Dar', som betyder "sort telt" på kurdisk)
 • Naturlige ressourcer: olie, naturgas, fosfater og svovl
 • Største by: Bagdad
 • Hovedstad: Bagdad
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 435.050,00 (2021)
 • Landområder (km2): 434.269,61 (2015)
 • Byområder (km2): 6.572,97 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 94.240,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 21,71 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,90 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 2,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 3,84 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 7.711.305,00 (2023)
 • Befolkning i den største by: 2,24 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 45.504.560,00 (2023)
 • Befolkning, i alt: 18,90 (2012)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 68,87 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 1,38 (2023)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 103,74 (2007)
 • Etniske grupper: 75-80% arabere, 15-20% kurdere, 5% andre (inkl. irakiske tyrkere og assyrere)
 • Sprog: Arabisk og kurdisk er de officielle sprog. Turkmensk og assyrisk er officielle sprog i områder, hvor disse befolkningsgrupper er i flertal. Derudover tales der også armensk
 • Religioner: 97% muslimer [shia 60-65%, sunni 32-37%] (den officielle religion), 3% andre (herunder kristne)
 • Nettoindvandring: 0,12 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 3,45 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 27,04 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 35,37 (2021)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 4,43 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 69,16 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 71,34 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 425.841,90 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 117,12 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 172,34 (2022)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 2,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 5,20 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): -6.000,00 (2023)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 23,70 (2012)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 3,70 (2012)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 18,50 (2020)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 73,36 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 33,24 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 11.811.525,00 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 0,10 (2022)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 2.370,00 (2014)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 36,93 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 2,58 (2023)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 16,17 (2021)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 13,00 (2018)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 213.111.440.345,98 (2021)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 1.243,85 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 78,72 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 27,30 (2019)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 0,24 (2019)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 71,60 (2023)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,42 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,26 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 3.037,00 (2022)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 85,60 (2017)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 99,68 (2010)
 • International turisme, antal ankomster: 892.000,00 (2013)
 • International turisme, antal afgange: 30,96 (2021)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 99,68 (2010)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 28,40 (2023)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 1,32 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 20,00 (2022)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 0,91 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 100,28 (2021)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 133,95 (2022)

Fakta om Iraks økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,78 (2016)
 • BNP-vækst (årlig %): 44,70 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 250.842.782.139,46 (2023)
 • GDP, KPP (US$): -2,94 (2023)
 • BNI (US$): 5.512,48 (2023)
 • BNI-vækst (årlig %): 635.633.821.211,19 (2023)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 252.096.682.139,46 (2023)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 6,99 (2021)
 • Udlånsrente (%): 4,99 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 55,58 (2023)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 133,95 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 35,28 (2022)
 • Vareeksport (US$): 3,57 (2023)
 • Vareimport (US$): 8.954.964.088,92 (2023)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 0,00 (2016)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,20 (2014)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 106,36 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,50 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 1,30 (2021)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 40,51 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 12,36 (2016)
 • Industri, værditilvækst (US$): 112,05 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 459.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 115.952.000.000,00 (2023)
 • Militære udgifter (US$): 95.519.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 6,99 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 139.429.369.105,07 (2023)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 1,67 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 4.683.139.092,56 (2022)