Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Irak

 1. Sandstorme: Sand- og støvstorme hærger Irak i 20-50 dage hvert år. De forekommer hyppigst om sommeren. Stormene kan blive op til flere tusinde meter høje
 2. Bibelen: Ifølge Bibelen var Abraham fra Ur i det sydlige Irak. Isaacs kone, Rebekah, var fra Nahor, hvilket også er i Irak (på grænsen til Iran). Ifølge legenden skulle Edens Have også befinde sig i Irak
 3. Beundren og ros: Hvis du beundrer en genstand hos en iraker (som f.eks. en vase), vil irakeren typisk insistere på at give dig genstanden. Derfor er det almindelig kutyme, at man ikke roser andres ejendomme for meget
 4. Tigris og Eufrat: Den frugtbare region mellem de berømte floder Tigris og Eufrat gav mulighed for stabilitet for de tidlige befolkninger omkring år 700 f.Kr. i området hvor Irak i dag ligger. Regionen har haft mange navne gennem tiden - inklusiv det arabiske ’Al-Jazira’ (øen) og det græske ’Mesopotamien’ (landet mellem to floder)
 5. Kvinder: Kvinder i Irak har traditionelt haft mere frihed end kvinderne i de andre omkringliggende lande. Siden Golfkrigen (1990-1991) er kvindernes situation dog blevet forværret pga. forskellige religiøse gruppers stigende indflydelse på samfundet
 6. Sadam Hussein: Sadam Hussein var Iraks diktator fra den 16. juli 1979 til den 9. april 2003, hvor han blev afsat kort tid efter Irakkrigen (20. marts 2003 – 15. december 2011) brød ud. Sadam Hussein blev henrettet ved hængning den 30. december 2006 og begravet i sin fødeby Al-Awja ved Tikrit omkring 2 km fra sine sønner Uday og Qusay Hussein
 7. Krige: Irak har været med i en del krige – heriblandt mod Israel, Irak og USA – igennem tiden. Herudover har der været adskillige interne kampe mellem arabere og kurdere i Irak, hvilket bl.a. har ført til at Regionen Kurdistan er blevet bekræftet i den irakiske grundlovs artikel 113 (hvilket har givet kurderne en større grad af selvstændighed)
 8. Nationalret: Iraks nationalret er 'masgouf' (el. masgûf), som er karpe krydret indvendigt med marinade (olivenolie, salt, bjergsalt, tamarind og gurkemeje) og grillet på træpinde eller en jernrist. Den samlede tilberedningstid er 1-3 timer afhængig af karpens størrelse (alt fedtet skal være forsvundet inden servering). Når fisken er sprød på ydersiden, lægges den på et stort fad sammen med citroner, løgringe og syltede agurker. Den dækkes herefter med et fladbrød for at holde den varm frem til servering. Masgûf kan spores helt tilbage til Antikken (ca. år 500 f.Kr.)
 9. Flygtninge: Ifølge UNHCRs rapport i 2010 var irakerne med 1,8 mio. flygtninge den anden største flygtningegruppe i verden, kun overgået af afghanerne med 2,9 mio. flygtninge
 10. Bjerge: Bjerge dækker 20% af landet i Irak. De to store bjergkæder er Taurus (på grænsen til Tyrkiet) og Zagros (på grænsen til Iran). Bjergene er de eneste områder af Irak, hvor der stadig findes skov

Fakta: Tigris og Eufrat er to floder i Irak

 

Attribution: Karl Musser + Bjørn Christian Tørrissen – Wikipedia.org | Arian Zwegers – Flickr.com

 

Landstykket mellem de to berømte floder, Tigris (øverst) og Eufrat (nederst), er meget frugtbart. Området betegnes i dag som ‘menneskehedens vugge', hvilket betyder at det er ét af de steder, hvorfra en eller flere civilisationer er udsprunget

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Iran og Kuwait med kyst ud mod Den Persiske Golf
 • Landegrænser: Iran (1.458 km), Jordan (181 km), Kuwait (240 km), Saudi Arabien (814 km), Syrien (605 km) og Tyrkiet (352 km)
 • Kystlinje: 58 km
 • Klima: Mest ørken. Milde til kolde vintre og varme, skyfri somre. I de bjergrige egne i nord ved grænsen til Iran og Tyrkiet er der kolde vintre, hvor der undertiden også forekommer tungt snefald. Sneen smelter i det tidlige forår, hvilket kan give oversvømmelser i det centrale og sydlige Irak
 • Landskab: Mest brede sletter. Store oversvømmede områder (marsk) beklædt af siv langs den iranske grænse i syd. Bjerge langs grænserne til Tyrkiet og Iran i nord og øst. Ørken i syd og vest hvor Iran grænser op til Saudi Arabien, Jordan og Syrien
 • Laveste punkt: 0 m (Den Persiske Golf)
 • Højeste punkt: 3.611 m ('Cheekha Dar' hvilket betyder "sort telt" på kurdisk)
 • Naturressourcer: petroleum, naturgas, fosfater og svovl
 • Største by: Baghdad
 • Hovedstad: Baghdad
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): n/a
 • Landbrugsareal (% af total areal): n/a
 • Skovareal (% af landarealet): n/a
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 7.323.079,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 2,27 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 43.533.592,00 (2021)
 • Befolkning, total: 18,90 (2012)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 77,48 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,49 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 108,69 (2007)
 • Etniske grupper: 75-80% arabere, 15-20% kurdere, 5% andre (inkl. irakiske tyrkere og assyrere)
 • Sprog: Arabisk og kurdisk er de officielle sprog. Turkmensk og assyrisk er officielle i de områder, hvor disse befolkningsgrupper er majoriteter. Herudover tales også armensk
 • Religioner: 97% muslimer [Shia 60-65%, Sunni 32-37%] (den officielle religion), 3% andre (inklusiv kristne)
 • Nettoindvandring: 0,10 (2016)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 3,55 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 27,73 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 35,37 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,24 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 66,95 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 69,12 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 402.252,70 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 143,39 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 206,79 (2020)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 2,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 5,20 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): -60.097,00 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 23,70 (2012)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,70 (2012)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 18,50 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 71,19 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 33,24 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 10.683.686,00 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 2.370,00 (2014)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 36,93 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 2,59 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 16,17 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 13,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 267.745.148.263,05 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.243,85 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 44,33 (2019)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 27,30 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 0,39 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 71,12 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 1,80 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,39 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 2.020,00 (2016)
 • Børsnoterede selskaber, total: 85,60 (2017)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 99,68 (2010)
 • International turisme, antal ankomster: 892.000,00 (2013)
 • International turisme, antal afgange: 30,96 (2021)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 99,68 (2010)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 28,88 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,32 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 20,70 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 0,97 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 98,03 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 127,57 (2021)

Irak's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-vækst (årlig %): n/a
 • BNP per indbygger (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-vækst (årlig %): n/a
 • Bruttoopsparing (% af BNP): n/a

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): n/a
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): n/a
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): n/a

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 0,00 (2016)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,20 (2014)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 149,40 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): n/a
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 341.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): n/a
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022