Fakta om Ghana

Fakta om Ghana

1. Til beboelse: Ghanas befolkning bor primært langs kysten og i de to største byer Accra (hovedstaden) og Kumasi.

2. Vejr og klima: Klimaet i Ghana er tropisk, men temperaturerne varierer alt efter årstid og højde. Der er to regnsæsoner: april til juli og september til november. Det gælder dog ikke i den nordlige del af landet, hvor der kun er én regntid, som starter i april og slutter i september. I de fleste dele af landet er temperaturen højest i marts og lavest i august.

3. Kvinder: Ghanesiske kvinder er ikke bange for at vise deres kurver frem; uanset om de er tynde, tykke eller kraftigt byggede, har de altid stramt tøj på til festlige lejligheder.

4. Harmattan: Et andet særligt vejrfænomen i Ghana er den tørre ørkenvind Harmattan. Den blæser fra december til marts og sænker luftfugtigheden, hvilket resulterer i varme dage og kølige nætter i nord. I den sydlige del af landet mærkes vindens effekt i januar.

5. Kakao: Ghana er verdens tredjestørste producent af kakaobønner og står for ca. 20% af verdensproduktionen. Andre vigtige landbrugsprodukter i landet er ris, jordnødder, majs, bananer og kassava (maniok).

Fakta: Den største opdæmmede sø i verden er Volta-søen i Ghana.
Tilskrivning: SandisterTei - Wikipedia.org | noramorgan - Flickr.com

Fakta: Voltasøen i Ghana er verdens største kunstige sø. Den blev dannet ved opdæmning af Volta-floden i 1965.

 

6. Volta-søen: Målt på areal er Voltasøen i Ghana verdens største kunstige sø. I volumen er søen den fjerdestørste i verden. Søen blev dannet, da Volta-floden blev opdæmmet ved Akosombo-dæmningen i 1965.

7. Sprog: Engelsk er det officielle sprog i Ghana og landets lingua franca. Omkring 90% af befolkningen taler engelsk. Derudover er der de afrikanske sprog, som består af mere end 70 forskellige dialekter, da der er mere end 70 forskellige stammer i landet. 11 af landets sprog er statsunderstøttede, hvilket betyder, at der udgives forskelligt læsestof på disse sprog. De 11 sprog er alle Niger-Kordofan-sprog, og hele befolkningen taler mindst ét sprog fra denne sprogfamilie.

8. Nabolande: Selvom Ghana er et engelsktalende land, er alle dets nabolande - Elfenbenskysten, Burkina Faso og Togo - fransktalende lande. For ghaneserne er fransk derfor det næstvigtigste europæiske sprog (efter engelsk).

9. Guldkysten: Det område, der svarer til nutidens Ghana, var oprindeligt udelukkende beboet af afrikanere, men i slutningen af det 15. århundrede kom portugisiske handelsmænd til området. De etablerede Den Portugisiske Guldkyst, og kort tid efter ankom hollænderne og etablerede Den Hollandske Guldkyst. I midten af 1700-tallet ankom også svenskerne (Den Svenske Guldkyst) og danskerne (Den Danske Guldkyst eller Dansk Guinea). Senere fulgte briterne og tyskerne. Briterne kæmpede mod den lokale Ashanti-konge i sammenlagt omkring 100 år og blev til sidst den største magt i landet. I 1901 blev den britiske guldkyst landets officielle navn.

10. Ghanas uddannelse: Guldkysten fik sin uafhængighed den 6. marts 1957 under premierminister Kwame Nkrumah og skiftede straks navn til Ghana. Nkrumah blev Ghanas første præsident i 1960. Han sad på præsidentposten indtil 1966, hvor han blev afsat ved et militærkup. Fra da af og frem til 1990'erne var landet præget af ustabilitet og flere kup, men siden midten af 1990'erne har der været nogenlunde politisk ro i Ghana.

Fakta: Fort Christiansborg og Elmina Castle er to levn fra henholdsvis den danske guldkyst og den portugisiske guldkyst.
Navngivelse: The Dilly Lama + Francisco Anzola + Maarten van der Bent - Flickr.com

Fort Christiansborg (øverst) var et af to danske forter på den danske Guldkyst. Elmina Castle (nederst) var et af flere portugisiske forter på den portugisiske Guldkyst. Fort Christiansborg blev solgt til briterne, da slaveriet blev afskaffet. I dag hedder fortet 'Osu Castle' og er sæde for den ghanesiske regering.

Geografiske fakta

 • Placering: Vestafrika. Mellem Elfenbenskysten og Togo med kystlinje mod Guineabugten.
 • Landegrænser: Burkina Faso (549 km), Elfenbenskysten (668 km) og Togo (887 km)
 • Kystlinje: 539 km
 • Klima: Tropisk. Varmt og relativt tørt langs den sydøstlige kyst. Varmt og fugtigt i sydvest. Varmt og tørt i nord.
 • Landskab: Hovedsageligt lavtliggende, græsklædte sletter med krat eller skove. Landskabet gennemskæres af et plateau i den syd-centrale del af landet.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 885 m (Afadjato-bjerget)
 • Naturlige ressourcer: Guld, tømmer, industrielle diamanter, bauxit, mangan, fisk, gummi, vandkraft, olie, sølv, salt og bryozokalksten.
 • Største by: Accra
 • Hovedstad: Accra
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 238.530,00 (2021)
 • Landområder (km2): 227.830,30 (2015)
 • Byområder (km2): 5.559,55 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 126.037,40 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 55,39 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 35,13 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 119,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 0,60 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 144,30 (2021)
 • Befolkning i den største by: 3.768.239,00 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1,94 (2022)
 • Befolkning, i alt: 33.475.870,00 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 58,62 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 3,02 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 41,39 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 0,43 (2022)
 • Etniske grupper: 47,5% akan, 16,6% mole-dagbon, 13,9% ewe, 7,4% ga-dangme, 5,7% gurma, 3,7% guan, 2,5% grusi, 1,1% mande-busanga og 1,6% andet.
 • Sprog: Asante 14.8%, ewe 12.7%, fante 9.9%, boron (brong) 4.6%, dagomba 4.3%, dangme 4.3%, dagarte (dagaba) 3.7%, akyem 3.4%, ga 3.4%, akuapem 2.9%, andet (inkluderer det officielle sprog engelsk) 36.1%
 • Religioner: 71,2% kristne (28,3% pinse/karismatisk kristne, 18,4% protestantiske, 13,1% katolske, 11,4% andre), 17,4% muslimer, 5,2% traditionelle religioner, 0,8% andre, 5,2% ingen
 • Nettoindvandring: -9.999,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 3,56 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 27,55 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 16,10 (2019)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 7,63 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 61,63 (2021)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 63,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 30,00 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 25,70 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 216,84 (2021)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 287,94 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 1,20 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 32,60 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 24,89 (2022)
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 32,20 (2016)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 1,60 (2016)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,37 (2017)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 66,01 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 61,51 (2017)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 14.887.115,00 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 23,40 (2016)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 39,40 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 97,90 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 6,23 (2017)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 23,00 (2017)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 80,38 (2020)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 176.808.780.507,56 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 339,19 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 68,20 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 119,62 (2022)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 3,50 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 4,55 (2019)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,57 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 13.154,00 (2012)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 0,87 (2012)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 260.628,58 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 953,00 (2006)
 • International turisme, antal ankomster: 897.000,00 (2015)
 • International turisme, antal afgange: 76,03 (2017)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 953,00 (2006)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 85,00 (2006)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 0,90 (2011)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 11,80 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 3,50 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 0,16 (2020)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 441,67 (2022)

Fakta om Ghanas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,05 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 59,96 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 73.766.052.451,53 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 3,08 (2022)
 • BNI (US$): 2.203,56 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 216.692.314.172,07 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 72.989.253.312,22 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 6,85 (2020)
 • Udlånsrente (%): 31,26 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 31,99 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 441,67 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,61 (2011)
 • Vareeksport (US$): 8.528.725.569,36 (2022)
 • Vareimport (US$): 17.494.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 21,98 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 17,41 (2019)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 135,50 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 14,70 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 5,16 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 19,24 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 119,16 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 11,56 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 16.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 14.621.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 0,35 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 6,85 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 23.599.639.354,96 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 229.278.866,21 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 31,24 (2022)