Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om løver

 1. Tigeren: Tigeren er løvens nærmeste slægtning. Løven er det næststørste af alle kattedyr efter tigeren
 2. Arter: Der findes 8 anerkendte underarter af løven (Panthera leo), hvoraf 1 er uddød, 6 lever i afrika og 1 i Indien. Man opdeler dem dog ofte blot i 'afrikanske løver' og 'asiatiske løver'
 3. Kraft: Løver kan løbe op til 80 km/t over korte distancer og springe op til 11 m i ét spring!
 4. Sociale dyr: Af alle større kattedyr anses løverne for at være de eneste, der er rigtigt sociale. De lever sammen i flokke på ca. 10 - 15 medlemmer
 5. Størrelse: Voksne hanløver bliver typisk 3 m lange og vejer omkring 150 – 250 kg, hvor hunløver bliver ca. 2,7 m lange og vejer 120 – 180 kg. Halen tillægger normalt mellem 60 cm og 1 m til dyrenes samlede længde. Skulderhøjden er 1 – 1,2 meter. Asiatiske løver er generelt en smule mindre end afrikanske
 6. Løvebrøl: Et løvebrøl kan høres op til 8 km væk og er det højeste af alle kattedyrs
 7. Junglens konge: Selvom løver nogle gange kaldes 'Junglens konge', lever de kun på sletter og åbne græsområder
 8. Kommunikation: Løver kommunikerer via en række højtudviklede adfærdsmønstre og udtryksfulde bevægelser. De gnubber hoveder og slikker hinanden, ligesom de bruger lyde såsom knurren, miawen, hvæsen osv.
 9. Forekomst: Der findes i dag løver 2 steder i verden: Subsaharisk Afrika og Indien. De asiatiske løver findes dog udelukkende i naturreservatet 'Sasan-Gir National Park', hvor de er stærkt truede (der er ca. 400 tilbage)
 10. Historisk udbredelse: Frem til den pleistocæne epoke for ca. 10.000 år siden, var løven det mest udbredte store, landlevende pattedyr næstefter mennesket. Dengang fandtes de i størstedelen af Afrika, Mellemøsten, det sydlige Asien samt dele af Europa. I Amerika fandtes de fra den nordlige del af Canada helt ned til Peru

Fakta: Løver var tidligere det mest udbredte store landlevende pattedyr efter mennesket

 

Attribution: Tommyknocker – Wikipedia.org

 

Frem til for ca. 10.000 år siden var løven det mest udbredte store pattedyr på land næstefter mennesket. Løven fandtes dengang i størstedelen af Afrika, Mellemøsten, det sydlige Asien og nogle dele af Europa. I Amerika fandtes løver fra den nordlige del af Canada helt ned til Peru

 

Fakta om løvernes jagt

 • Arbejdsfordeling: I løveflokken er det primært hunløverne der jager, og hanløverne der forsvarer flokken og dens territorie. På trods af denne arbejdsfordeling, er det næsten altid hannerne, der æder først
 • Samarbejde: Når hunnerne jager, foregår det næsten altid i fællesskab, fordi de herved kan fange bytte, de ikke ville være i stand til at fange alene
 • Bytte: Løver jager primært større byttedyr såsom zebraer og gnuer. De kan også finde på at stjæle bytte fra andre rovdyr som f.eks. hyæner og leoparder
 • Søvn: En løve sover og hviler sig typisk 16 – 20 timer pr. døgn. Dette skyldes, at løver kun har få svedkirtler og derfor gemmer deres energi til aftenen og natten, hvor det er køligere og derved mere hensigtsmæssigt at jage samt i det hele taget at være aktive
 • Nattesyn: Løvers nattesyn meget bedre end menneskets, idet de er 6 gange mere lysfølsomme end os. Dette giver dem klar fordel, når de jager om natten
 • Næringsbehov: En hunløve har brug for ca. 5 kg kød pr. dag, hvor en hanløve skal bruge 7 kg eller mere

 

Fakta: Han- og hunløver har hver deres arbejdsopgaver i løveflokken

 

Attribution: The King – Flickr.com | Falense – Wikipedia.org

 

I løveflokken er det hunnernes opgave at jage og opdrage ungerne, mens hannerne forsvarer flokken og dens territorie

 

Løvernes liv

 • Pak: Løveflokke er prægede af pakmentalitet (som man kender det fra f.eks. ulve) og det er normalt hunnerne, der leder flokken
 • Omsorgsfulde mødre: Løvinder er ekstremt omsorgsfulde mødre, der endda tager sig af negligerede eller forældreløse unger og lader dem die, æde osv. så de har en chance for at overleve. I flokke med flere løvinder har de en tendens til at føde på samme tid, hvilket er praktisk i forhold til at ungerne kan opdrages og lege sammen. Løvinderne samarbejder omkring opdragelsen. Løveungerne leger i øvrigt meget
 • Parring: Løvinderne parrer sig hvert 2. år og føder 1 – 6 unger ad gangen efter at have været drægtige i 3 ½ måned. 60 – 70% af ungerne dør inden for deres første leveår. Løvinderne parrer sig i gennemsnit 3.000 gange for hver unge, der overlever i 1 år
 • Hunløvers liv: Hunløver bliver i deres mødres flokke hele livet (medmindre flokken opløses pga. fødemangel), hvor hanløver tvinges ud af flokken, når de er gamle nok til at konkurrere med den dominerende alfahan
 • Hanløvers liv: Hanløverne driver omkring i grupper, der typisk består af beslægtede løver i søgen efter grupper, de kan overtage. Hannerne bliver som regel i en gruppe i 2 – 3 år, før de tvinges ud igen. Løver markerer i øvrigt deres territorier vha. urin og brøl
 • Alder: Løver kan blive 10 – 16 år gamle i naturen og op til 25 år i fangeskab. Hanløver i naturen bliver dog sjældent ældre end 10 år, idet deres slåskampe med rivaliserende hanner mindsker deres levetid betydeligt

 

Fakta om løvernes manker

 • Farve: En løves manke kan variere i farve fra blond over rød til sort. Farven afhænger af løvens alder, genetik og hormoner. Den vigtigste faktor i forhold til mankens farve er dog alderen og en god måde at anslå en hanløves alder på er derfor netop farven; jo mørkere manken er, jo ældre er løven
 • Karakteristika: Løven er det eneste kattedyr, der har en manke, hvilket gør manken til dens helt særlige kendetegn
 • Funktion: Manken får hanløven til at fremstå større og mere skræmmende, og hunner har en tendens til at foretrække hanløver med tætte, mørke manker
Del på Facebook
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022